Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn KD trong DN

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần mở đầu
Xu hướng hiện nay ở các nước trên thế giới đều tiến tới áp dụng cơ chế kinh
tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt
của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải có được cho mình một đường lối kinh
doanh hay nói đúng hơn là phải có một kế hoạch- chiến lược đúng đắn của riêng
mình. Vì vậy, đổi mới tư duy kế hoạch trong doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu hiện
nay trong mọi doanh nghiệp, bởi kế hoạch hoá nằm trong các khâu quan trọng nhất
của quy trình quản lý. Kế hoạch hoá bao gồm quá trình xây dựng kế hoạch và tổ
chức triển khai thực hiện. Mục đích của việc xây dựng kế hoạch là nhằm đảm bảo
cho mọi hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, đảm bảo sử
dụng hợp lý và tiết kiệm 3 yếu tố của quá trình sản xuất: Vốn, lao động và kỹ thuật
công nghệ; đảm bảo giảm bớt sản phẩm dở dang, bán thành phẩm; rút ngắn chu kỳ
sản xuất và cuối cùng là nhằm đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế
hoạch sản xuất. Trước đây, ở nước ta áp dụng cơ chế kế hoạch hoá tập trung tức là
các chỉ tiêu đều do cấp trên chỉ đạo xuống nên thường không sát với thực tế. Tuy
nhiên, hiện nay nền kinh tế nước ta đang theo mô hình kinh tế thị trường có sự điều
tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nên công tác kế hoạch hoá vì
thế cũng có sự chuyển đổi sang kế hoạch hoá mang tính chất định hướng là chủ
yếu.
Vốn là mạch máu của doanh nghiệp, mọi hoạt động kinh tế đều liên quan
mật thiết đến nguồn vốn của doanh nghiệp dưới dạng tiền tệ hoặc hàng hoá. Không
có vốn doanh nghiệp sẽ không thực hiện được hoạt động sản xuất kinh doanh của
mình. Do đó, việc hiểu về vốn kinh doanh, phân loại vốn kinh doanh để từ đó có kế
hoạch quản lý vốn kinh doanh hiệu quả, hợp lý và an toàn là yêu cầu đặt ra đối với
tất cả các doanh nghiệp. Tuỳ theo từng quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà

doanh nghiệp đặt ra cho mình kế hoạch quản lý vốn kinh doanh phù hợp với từng
thời kỳ đặt ra.
Với những lý do ở trên chúng tôi đã quyết định chọn đề tài ‘’ Đổi mới tư duy
về kế hoạch vốn kinh doanh trong doanh nghiệp’’ để có thể quản lý và sử dụng vốn
kinh doanh có hiệu quả hơn cho doanh nghiệp mình.

Phần nội dung
I. Cơ sở lý luận về kế hoạch hoá.
Các nước có nền kinh tế thị trường phát triển mạnh và các nước đang phát triển đều
có lịch sử kế hoạch hoá khá lâu đời. Với mỗi cơ chế kế hoạch hoá khác nhau tuỳ
theo điều kiện của mỗi nước đã đem lại những thành công đáng kể trong phát triển
kinh tế. Để thấy được rõ vai trò to lớn của kế hoạch hoá chúng ta...
Phần mở đầu
Xu hướng hiện nay các nước trên thế giới đều tiến tới áp dụng chế kinh
tế thị trường sự điều tiết của Nhà nước. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt
của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi phải được cho mình một đường lối kinh
doanh hay nói đúng hơn phải một kế hoạch- chiến lược đúng đắn của riêng
mình. vậy, đổi mới duy kế hoạch trong doanh nghiệp yêu cầu tất yếu hiện
nay trong mọi doanh nghiệp, bởi kế hoạch hoá nằm trong các khâu quan trọng nhất
của quy trình quản lý. Kế hoạch hoá bao gồm quá trình xây dựng kế hoạch tổ
chức triển khai thực hiện. Mục đích của việc xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo
cho mọi hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, đảm bảo sử
dụng hợp lý và tiết kiệm 3 yếu tố của quá trình sản xuất: Vốn, lao động và kỹ thuật
công nghệ; đảm bảo giảm bớt sản phẩm dở dang, bán thành phẩm; rút ngắn chu kỳ
sản xuất cuối cùng nhằm đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của kế
hoạch sản xuất. Trước đây, ở nước ta áp dụngchế kế hoạch hoá tập trung tức là
các chỉ tiêu đều do cấp trên chỉ đạo xuống nên thường không sát với thực tế. Tuy
nhiên, hiện nay nền kinh tế nước ta đang theo mô hình kinh tế thị trường có sự điều
tiết của Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa nên công tác kế hoạch hoá
thế cũng sự chuyển đổi sang kế hoạch hoá mang tính chất định hướng chủ
yếu.
Vốn là mạch máu của doanh nghiệp, mọi hoạt động kinh tế đều liên quan
mật thiết đến nguồn vốn của doanh nghiệp dưới dạng tiền tệ hoặc hàng hoá. Không
vốn doanh nghiệp sẽ không thực hiện được hoạt động sản xuất kinh doanh của
mình. Do đó, việc hiểu về vốn kinh doanh, phân loại vốn kinh doanh để từ đó có kế
hoạch quản vốn kinh doanh hiệu quả, hợp an toàn yêu cầu đặt ra đối với
tất cả các doanh nghiệp. Tuỳ theo từng quy mô, lĩnh vực sản xuất kinh doanh
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn KD trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn KD trong DN - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐATN ĐỀ ÁN: Vốn KD trong DN 9 10 578