Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Minh Trí

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 3682 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long

B¸o c¸o Tèt nghiÖp

Trường TCKTKT Bắc Thăng Long
Khoa : Kinh Tế
NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm
tại công ty TNHH Minh Trí
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Đình Vanh
Sinh viên thực tập
: Đỗ Thị Kim Mỹ
Lớp
: KT02-E1
Cơ quan thực tập
: Công ty TNHH Minh Trí
Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Điểm báo cáo tốt nghiệp:
Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm…….
Giảng viên hướng dẫn

Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long

B¸o c¸o Tèt nghiÖp

LỜI CẢM ƠN
Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển với nhiều thành phần
kinh tế khác nhau tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ ra đời làm cho sự
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Để giữ được
vị trí của mình trên thị trường bắt buộc các doanh nghiệp phải tăng cường
đổi mới công nghệ sản xuất,nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
đồng thời cũng cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh
tế để đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và đạt hiệu quả cao.
Để làm được điều này, các nhà quản lý của doanh nghiệp phải luôn luôn
nắm bắt được một lượng thông tin kinh tế cần thiết như là :các thông tin về
thị trường,về giá cả,các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp như thông tin
về năng suất lao động,dự trữ vật tư,giá thành và tiền vốn, lợi nhuận… và
kế toán là người có thể cung cấp những thông tin này một cách chính xác
nhât, kịp thời và đầy đủ nhất. Muốn kế toán phát huy được hiệu quả của
mình thì các doanh nghiệp phải áp dụng được các chế độ chính sách kế
toán mà nhà nước ban hành vào con đường kinh doanh thực tế của doanh
nghiệp.
Thấy được tầm quan trọng của công tác quản lý kinh tế và công tác kế
toán trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước và mối quan hệ này, hệ
thống kế toán đã và đang được xây dựng, ban hành để phù hợp với yêu cầu
quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh
tế. Trong thời gian 10 tuần thực tập tại công ty TNHH Minh Trí, ngoài
những kiến thức đã học ở trường em còn được tiếp xúc thực tế v...
Trêng TCBC Kinh tÕ - Kü thuËt B¾c Th¨ng Long B¸o c¸o Tèt nghiÖp
Trường TCKTKT Bắc Thăng Long
Khoa : Kinh Tế
NHẬN XÉT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm
tại công ty TNHH Minh Trí
Giảng viên hướng dẫn: Vũ Đình Vanh
Sinh viên thực tập : Đỗ Thị Kim Mỹ
Lớp : KT02-E1
Cơ quan thực tập : Công ty TNHH Minh Trí
Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Điểm báo cáo tốt nghiệp:
Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm…….
Giảng viên hướng dẫn
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Minh Trí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Minh Trí - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Cty TNHH Minh Trí 9 10 801