Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh - Hà Tây

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 5094 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền
kinh tế nước ta với chính sách mở cửa đã thu hút được các nguồn vốn đầu tư
trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của
nền kinh tế. Như vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ
trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức
sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường, các doanh
nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã sao
cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu
hiệu nhất mà các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường đó là biện pháp
hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tìm tòi và tổ chức hạ giá thành
sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí
sản xuất, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết,
tránh lãng phí. Một trong những biện pháp hữu hiệu để quản lý chi phí, hạ giá
thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là kế toán mà trong đó kế
toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là
khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh
nghiệp sản xuất. Vì vậy hoàn thiện kÕ to¸n chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn
thiện kế toán của doanh nghiệp.
Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức
ăn gia súc An Khánh đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn
tại trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.
Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia
súc An Khánh, xuất phát từ những lý do trên, em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu
và lựa chọn đề tài: "KÕ to¸n chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X
í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây”
Nội dung của luận văn ngo ài lời mở đầu và k ết luận gồm 3 chương:
Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.

Ch¬ng 2: Thực trạng công tác kÕ toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An
Khánh_Hà Tây
Ch¬ng 3: Hoàn thiện kÕ toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền
kinh tế ớc ta với chính sách m cửa đã thu hút được các nguồn vốn đầu
trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy s tăng trưởng không ngừng của
nền kinh tế. Như vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững phải tự chủ
trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của nh t việc đầu vốn, tổ chức
sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường, các doanh
nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu sao
cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu
hiệu nhất các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường đó là biện pháp
hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tìm tòi tổ chức hạ giá thành
sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.
Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản chặt chẽ chi phí
sản xuất, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết,
tránh lãng phí. Một trong những biện pháp hữu hiệu để quản chi phí, hạ giá
thành sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm đó kế toán trong đó kế
toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm luôn được xác định
khâu quan trọng và trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh
nghiệp sản xuất. Vì vậy hoàn thiện k chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm việc làm rất cần thiết có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn
thiện kế toán của doanh nghiệp.
Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức
ăn gia súc An Khánh đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn
tại trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.
Trong thời gian thực tập tại nghiệp chăn nuôi chế biến thức ăn gia
súc An Khánh, xuất phát từ những do trên, em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu
và lựa chọn đề tài: "KÕ to¸n chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X
í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây”
Nội dung của luận văn ngo ài lời mở đầu và k ết luận gồm 3 chương:
Ch¬ng 1: luËn to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh - Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh - Hà Tây - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh - Hà Tây 9 10 24