Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Chu trình tái sản xuất xã hội gồm các khâu sản xuất -> phân phối ->
trao đổi ->tiêu dùng. Trong đó sản xuất đóng vai trò quyết định cho quá trình
tồn tại kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra sản xuất còn đáp ứng nhu cầu
của thị trường cụ thể là người tiêu dùng. Để tiến hành hoạt động sản xuất
kinh doanh, doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý thích hợp để theo dõi
hoạt động của doanh nghiệp để từ đó có các biện pháp phương hướng đúng
đắn. Trong hệ thống việc quản lý và sử dụng vốn có vai trò quan trọng , nó
giúp nắm rõ được tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện hành và quá
khứ. Nhận thấy được tầm quan trọng trên, kết hợp với kiến thức đã học và
quá trình thực tập tại công ty TNHH in và thương mại Nhật Sơn cùng với sự
giúp đỡ của thầy giáo Đoàn Trần Nguyên. Em đã thực hiện báo cáo tốt
nghiệp với đề tài “Vốn cố định”. Vì trong nghiên cứu còn hạn chế do đó
trong quá trình xem xét không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được
sự góp ý, bổ sung của thầy giáo, các cán bộ lãnh đạo nghiệp vụ ở công ty để
đề tài này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

1

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CƠ CẤU QUẢN LÝ CỦA
CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT SƠN
A. Đặc điểm của công ty TNHH in và thương mại Nhật Sơn
1) Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
Tên công ty: Công ty TNHH in và thương mại Nhật Sơn
Tên giao dịch: Nhat Son Trading and printing company limited
Văn phòng chính: Phòng 404 tập thể in 15 Láng Hạ - phường Láng Hạ quận Đống Đa – Hà Nội.
Cơ sở sản xuất: 47 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội
Vốn điều lệ : 1.700.000.000 VNĐ do 2 thành viên góp vốn. Tỷ lệ góp
vốn là 88,24% và 11,76%
Ban đầu công ty là cơ sở sản xuất Thành Công. Lúc đầu đội ngũ công
nhân còn ít, máy móc thiết bị còn hạn chế, quy mô sản xuất nhỏ. Nhưng
nền kinh tế ngày càng phát triển và để phù hợp với tình hình của thị
trường. Doanh nghiệp đã quyết định chuyển đổi cơ cấu kinh doanh, mua
sắm thêm máy móc, trang thiết bị mới, đổi mới công nghệ sản xuất , đào
tạo tay nghề cho công nhân viên, điều chỉnh chế độ làm việc phù hợp
nhằm đạt hiểu quả sản xuất cao nhất. Tổng số lao động mà công ty sử
dụng là 70 người trong đó có 12 nhân viên văn phòng chiếm 17% và 58
nhân viên sản xuất chiếm 83%.
Cơ sở sản xuất Thành Công được thành lập tháng 4 năm 2001. Sau
đổi tên và nâng cấp thành công ty In và thương mại Nhật Sơn được thành
lập ngày 15/3/2002 đăng ký thay đổi tên lần thứ 1 ngày 20/8/2003. Công
ty được Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đ...
LỜI MỞ ĐẦU
Chu trình tái sản xuất hội gồm các khâu sản xuất -> phân phối ->
trao đổi ->tiêu dùng. Trong đó sản xuất đóng vai trò quyết định cho quá trình
tồn tại kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra sản xuất còn đáp ứng nhu cầu
của thị trường cụ thể người tiêu dùng. Để tiến hành hoạt động sản xuất
kinh doanh, doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý thích hợp để theo dõi
hoạt động của doanh nghiệp để t đó các biện pháp phương hướng đúng
đắn. Trong hệ thống việc quản lý sử dụng vốn có vai t quan trọng ,
giúp nắm được tình nh tài chính của doanh nghiệp hiện hành quá
khứ. Nhận thấy được tầm quan trọng trên, kết hợp với kiến thức đã học
quá trình thực tập tại công ty TNHH in và thương mại Nhật Sơn cùng với sự
giúp đ của thầy giáo Đoàn Trần Nguyên. Em đã thực hiện báo cáo tốt
nghiệp với đề tài “Vốn cố định”. trong nghiên cứu còn hạn chế do đó
trong quá trình xem xét không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được
sự góp ý, bổ sung của thầy giáo, các cán b lãnh đạo nghiệp vụ ở công ty để
đề tài này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng vốn tại cty TNHH in TM Nhật Sơn 9 10 930