Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Chiến lược XNK

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 4380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những nhiệm vụ then chốt của Chiến lược phát triển xuất
nhập khẩu mà Đảng và Nhà nước ta đề ra cho thời kỳ 2001-2010 là tiếp tục mở
rộng và đa dạng hóa thị trường, trong đó có một quan điểm chủ đạo là đẩy
mạnh tìm kiếm các thị trường mới. Trong số những thị trường mới đã được xác
định, Bắc Phi nói riêng và châu Phi nói chung nổi lên như một thị trường thật
sự nhiều tiềm năng.
Khu vực Bắc Phi gồm 5 quốc gia, từ đông sang tây là Ai Cập, Libi,
Tuynidi, Angieri và Maroc, tổng diện tích 5,7 triệu km 2 (trên tổng số 30 triệu
km2 của toàn châu Phi) dân số 148,6 triệu người (trên tổng số dân châu Phi là
800 triệu, năm 2003). Khoảng 80% dân cư Bắc Phi là người Arập Berbe. Còn
lại là người gốc Âu, người Do thái và một số dân tộc khác.
Cũng như các quốc gia châu Phi khác, toàn bộ Bắc Phi đều là những
nước đang phát triển. Đây là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và có trình độ
phát triển cao nhất châu Phi. Từ đầu những năm 90, các nước Bắc Phi đã có
nhiều chuyển biến tích cực hơn về chính trị và kinh tế nhờ những cố gắng ổn
định tình hình xã hội, cải cách kinh tế, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế.
Tăng trưởng GDP bình quân của châu lục này đạt gần 5%/năm giai đoạn 19942004. Nhu cầu về các loại hàng hóa của Bắc Phi là khá lớn. Chính vì lẽ đó, cuộc
chạy đua chiếm lĩnh thị trường này đang diễn ra khá gay gắt.
Do cùng chung hoàn cảnh lịch sử, Việt Nam luôn có mối quan hệ chính
trị ngoại giao tốt đẹp với các nước Bắc Phi nói riêng và châu Phi nói chung.
Trong thập kỷ 90, mối quan hệ đó càng được tăng cường qua các chuyến thăm
của lãnh đạo cao cấp hai bên, cũng như qua sự hợp tác trên các diễn đàn quốc
tế. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các nước Bắc Phi còn ở
mức độ thấp, chưa thật sự tương xứng với mối quan hệ chính trị ngoại giao tốt
đẹp, cũng như tiềm năng của hai bên. Năm 2004, xuất khẩu của Việt Nam sang
1

các nước Bắc Phi mới đạt 76,7 triệu USD trên tổng số 400 triệu USD ta xuất
sang châu Phi. Nhập khẩu của Việt Nam từ Bắc Phi lại càng thấp, giá trị năm
2004 chỉ đạt 8,7 triệu USD (trên 170 triệu USD Việt Nam nhập từ châu Phi).
Trong khi đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2004 lần lượt
là 26 tỷ USD và 31 tỷ USD.
Như vậy, trao đổi thương mại với Bắc Phi thật sự còn rất nhỏ bé so với số
lượng các mặt hàng tiềm năng mà nước ta và khu vực này có thể buôn bán với
nhau. Bắc Phi có nhu cầu về mọi loại hàng hóa, từ các mặt hàng nông sản,
lương thực, thực phẩm cho đến nguyên nhiên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ...
LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những nhiệm v then chốt của Chiến lược phát triển xuất
nhập khẩu Đảng và Nhà nước ta đề ra cho thời kỳ 2001-2010 là tiếp tục mở
rộng đa dạng hóa thị trường, trong đó một quan điểm chủ đạo là đẩy
mạnh tìm kiếm các thị trường mới. Trong số những thị trường mới đã được xác
định, Bắc Phi nói riêng châu Phi nói chung nổi lên như một thị trường thật
sự nhiều tiềm năng.
Khu vực Bắc Phi gồm 5 quốc gia, từ đông sang tây Ai Cập, Libi,
Tuynidi, Angieri Maroc, tổng diện tích 5,7 triệu km
2
(trên tổng số 30 triệu
km2 của toàn châu Phi) dân số 148,6 triệu người (trên tổng số dân châu Phi
800 triệu, năm 2003). Khoảng 80% dân Bắc Phi người Arập Berbe. Còn
lại là người gốc Âu, người Do thái và một số dân tộc khác.
Cũng như các quốc gia châu Phi khác, toàn bộ Bắc Phi đều những
nước đang phát triển. Đâykhu vực giàu tài nguyên thiên nhiên và có trình độ
phát triển cao nhất châu Phi. Từ đầu những năm 90, các nước Bắc Phi đã
nhiều chuyển biến tích cực hơn về chính trị kinh tế nhờ những cố gắng ổn
định tình hình xã hội, cải cách kinh tế, tăng cường hội nhập khu vực và quốc tế.
Tăng trưởng GDP nh quân của châu lục này đạt gần 5%/năm giai đoạn 1994-
2004. Nhu cầu về các loại hàng hóa của Bắc Phi là khá lớn. Chính vì lẽ đó, cuộc
chạy đua chiếm lĩnh thị trường này đang diễn ra khá gay gắt.
Do cùng chung hoàn cảnh lịch sử, Việt Nam luôn mối quan hệ chính
trị ngoại giao tốt đẹp với các nước Bắc Phi nói riêng châu Phi nói chung.
Trong thập kỷ 90, mối quan hệ đó càng được tăng cường qua các chuyến thăm
của lãnh đạo cao cấp hai bên, cũng như qua sự hợp tác trên các diễn đàn quốc
tế. Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa Việt Nam các ớc Bắc Phi còn
mức độ thấp, chưa thật sự tương xứng với mối quan hệ chính trị ngoại giao tốt
đẹp, cũng như tiềm năng của hai bên. Năm 2004, xuất khẩu của Việt Nam sang
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Chiến lược XNK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Chiến lược XNK - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Chiến lược XNK 9 10 655