Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT Mĩ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3633 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Lời cam kết
Sinh viên : Phạm Thị Thu Mai
Lớp

: KDQT 43

Em xin cam đoan đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may
của Công ty Xuất nhập khẩu dệt may sang thị trường Mỹ ” là do em tự
tìm tài liệu và tự viết dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Anh Minh và sự
giúp đỡ của Công ty Xuất nhập khẩu dệt may.
Ký tên

1

Danh mục các bảng

Trang
Bảng 2.1: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Công ty XNK dệt may....... 34
Bảng 2.2: KNXK theo mặt hàng của Công ty XNK dệt may.......36
Bảng 2.3: KNXK hàng dệt may của Công ty sang thị trường Mỹ................. 49
Bảng 2.3: KNXK hàng dệt may của Công ty sang thị trường Mỹ........................... 49
Bảng 2.5: KNXK hàng dệt may của Công ty sang thị trrường Mỹ theo phương
thức xuất khẩu.................................................................................................52

2

Danh mục các hình
Trang
Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty........30
Hình 2.2: KNXK hàng dệt may của Công ty XNK dệt may......... 33
Hình 2.3: KNXK hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ.......... 48

3

Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài.
Ngành dệt may là ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn của nước ta
nhằm xây dựng nền kinh tế hướng ra xuất khẩu. Và thị trường Mỹ là thị
trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam. Hơn nữa, từ đầu năm
nay Mỹ đã xoá bỏ hạn ngạch dệt may cho 150 quốc gia là thành viên của
WTO, Hiệp định dệt may Việt Mỹ đã hết hiệu lực đã tạo ra những thách thức
mới cho ngành dệt may Việt Nam.
Thêm vào đó, trong quá trình thực tập tại Công ty Xuất nhập khẩu dệt
may, em nhận thấy hàng dệt may của Công ty xuất khẩu sang thị trường Mỹ
đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các thị trường xuất khẩu của Công ty.
Từ một thị trường rất nhỏ với KNXK là 4.230 USD năm 2000( chiếm 0,06%
Tổng KNXK của Công ty) đến năm 2004 đã vươn lên là thị trường đứng thứ
hai sau Nhật Bản với KNXK là 2.476.359 USD( chiếm 31,2% tổng KNXK
của toàn công ty. Nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động kinh
doanh xuất khẩu sang thị trường này vẫn có những tồn tại ảnh hưởng đến khả
năng xuất khẩu của Công ty .
Trước thực tế trên, em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp:
“Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của Công ty XNK dệt may
sang thị trường Mỹ”
2.Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng xuất khẩu hàng dệt may của Công ty XNK dệt
may sang thị trường Mỹ, đặc điểm thị trường Mỹ, các chính sách ảnh hưởng
đến dệt may từ đó đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt
may của Công ty sang thị trường Mỹ.

4

3. Đối tượn...
Lời cam kết
Sinh viên : Phạm Thị Thu Mai
Lớp : KDQT 43
Em xin cam đoan đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may
của Công ty Xuất nhập khẩu dệt may sang thị trường M là do em tự
tìm tài liệu tự viết dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Anh Minh s
giúp đỡ của Công ty Xuất nhập khẩu dệt may.
Ký tên
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT Mĩ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT Mĩ 9 10 310