Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3774 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chuyên đề thực tập chuyên ngành

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh là vấn đề sống còn c
của doanh nghiệp, do đó, doanh nghiệp luôn tìm cho mình hướng đi đúng đắn
để có thể đứng vững trên thị trường. Hàng năm, doanh nghiệp lập nên các kế
hoạch nhằm định hướng các hoạt động kinh doanh trong năm của mình.
Trong một số năm gần đây, thị trường vật tư nước ta có nhiều biến
động. Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo đó là sự tăng gia của các nguyên vật
liệu đầu vào. Nước ta là một nước nhập khẩu xăng dầu với một khối lượng
lớn. Các doanh nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, họ không thể đột
ngột tăng giá sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp còn phải chịu lỗ để giữ chân
khách hàng.
Công ty cao su Sao vàng tuy là một doanh nghiệp đầu đàn trong ngành
công nghiệp cao su Việt nam nhưng trong những năm gần đây, công ty cũng
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì sự biến động của thị trường vật tư. Vì
vậy hàng năm, công ty luôn cố gắng làm tốt công tác lập kế hoạch năm cho
vật tư để có thể đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất, đồng thời có thể ứng phó
được với những sự thay đổi của môi trường.
Trong quá trình thực tập tại Công ty cao su Sao vàng, em đã có điều
kiện nghiên cứu về công tác lập kế hoạch năm cho vật tư tại Công ty cao su
Sao vàng. Do đó, em chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác lập kế hoạch năm
cho vật tư tại Công ty cao su Sao vàng". Trong phạm vi nghiên cứu của đề
tài, em xin trình bày công tác lập kế hoạch năm cho vật tư tại công ty, những
kết quả đạt được và một số vấn đề còn tồn tại trong công tác lập kế hoạch
năm cho vật tư tại Công ty cao su Sao vàng, đồng thời em xin đưa ra một số
kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác lập kế hoạch năm cho vật tư tại
Công ty cao su Sao vàng.
Kết cấu của bài viết ngoài phần mở đầu, kết luận được chia thành 3
chương:

Tạ Thị Quyên - Lớp Quản lý kinh tế 44A

1

Chuyên đề thực tập chuyên ngành
Chương I: Lý luận chung về công tác lập kế hoạch năm cho vật tư
trong các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác lập kế hoạch vật tư tại Công ty Cao su
Sao vàng.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch
vật tư tại Công ty cao su Sao vàng.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do khả năng phân tích và trình độ
nhận thức còn hạn chế nên bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất
mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để bài viết có thể hoàn thiện
hơn.
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền cùng các
cán bộ trong phòng kế hoạch vật tư Công ty Cao su Sao và...
Chuyên đề thực tập chuyên ngành
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cạnh tranh vấn đề sống còn c
của doanh nghiệp, do đó, doanh nghiệp luôn tìm cho mình hướng đi đúng đắn
để thể đứng vững trên thị trường. Hàng năm, doanh nghiệp lập nên các kế
hoạch nhằm định hướng các hoạt động kinh doanh trong năm của mình.
Trong một s năm gần đây, thị trường vật nước ta nhiều biến
động. Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo đó sự tăng gia của các nguyên vật
liệu đầu vào. Nước ta một nước nhập khẩu xăng dầu với một khối lượng
lớn. Các doanh nghiệp đang đứng trước nhiều khó khăn, họ không thể đột
ngột tăng giá sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp còn phải chịu lỗ để gi chân
khách hàng.
Công ty cao su Sao vàng tuy một doanh nghiệp đầu đàn trong ngành
công nghiệp cao su Việt nam nhưng trong những năm gần đây, công ty cũng
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn sự biến động của thị trường vật tư.
vậy hàng năm, công ty luôn cố gắng làm tốt công tác lập kế hoạch năm cho
vật để thể đảm bảo đủ vật cho sản xuất, đồng thời thể ứng p
được với những sự thay đổi của môi trường.
Trong quá trình thực tập tại Công ty cao su Sao vàng, em đã điều
kiện nghiên cứu về công tác lập kế hoạch năm cho vật tại ng ty cao su
Sao vàng. Do đó, em chọn đề i: "Hoàn thiện công tác lập kế hoạch năm
cho vật tại Công ty cao su Sao vàng". Trong phạm vi nghiên cứu của đề
tài, em xin trình bày công c lập kế hoạch năm cho vật tại công ty, những
kết quả đạt được một s vấn đề còn tồn tại trong công tác lập kế hoạch
năm cho vật tại Công ty cao su Sao vàng, đồng thời em xin đưa ra một số
kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác lập kế hoạch năm cho vật tại
Công ty cao su Sao vàng.
Kết cấu của bài viết ngoài phần mở đầu, kết luận được chia thành 3
chương:
Tạ Thị Quyên - Lớp Quản lý kinh tế 44A
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Lập kế hoạch năm cho vật tư tại cty Cao Su Sao Vàng 9 10 650