Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 3588 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Lời nói đầu
Nước ta là một nước nông nghiệp mà theo ông cha ta đã nói: “ nhất
nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, trong đó nước là yếu tố quan trọng hành
đầu vì vậy hệ thống thuỷ lợi đối với nước ta là vô cùng quan trọng. Trong
những năm qua, tình hình thời tiết diễn biến thất thường gây ra hạn hán, lụt
lội khắp nơi, gây nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt và làm việc của
người dân. Vì vậy, hơn lúc nào hết vai trò của các công trình thuỷ lợi có tầm
quan trọng rất lớn. Nhận thức được điều đó, em đã xin vào thực tập tại công
ty Tư Vấn và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1. Trong quá trình thực tập tại công ty, em
nhận thấy điều ảnh hưởng lớn nhất đối với các công trình thuỷ lợi là thiết kế
của công trình đó. Chính vì vậy em đã quyết định lựa chọn đề tài: Một số
biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Tư Vấn
và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1.
Mục đích của nghiên cứu đề tài:
-

Làm rõ những vấn đề chung về chất lượng thiết kế ở công ty tư
vấn và xây dựng thuỷ lợi 1

-

Đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng
thiết kế của công ty.

Bố cục của đề tài:
Chương I: Giới thiệu chung về công ty
Chương II: Thực trạng về công tác thiết kế tại công ty
Chương III: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết
kế ở công ty.

1

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

I. Giới thiệu chung về công ty
1.Thông tin chung về doanh nghiệp
• Tên doanh nghiệp: Công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi I
• Tên tiếng anh: Hydraulic Engineering Consultants Corporation
No.1 ( HEC).
• Địa chỉ: 95/2 Chùa Bộc- Đống Đa- Hà Nội
• Tel: ( 04)8526285- (04)8525339
• Fax: 84-4-5632169
• Email: HEC1@HN.VNN.VN

2. Quá trình hình thành và phát triển
Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, tháng 6 năm
1956 Cục thiết kế Thuỷ lợi trực thuộc Bộ Kiến trúc- Thuỷ lợi được thành lập;
đây là tổ chức tiền thân của Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi I ngày nay.
Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã thay đổi tên gọi nhiều
lần: từ Cục thiết kế Thuỷ lợi đổi tên thành Cục khảo sát thiết kế Thuỷ lợi
thuộc Bộ Thuỷ lợi, sau đó lại đổi tên thành Viện thiết kế thuỷ lợi thuỷ điện,
Viện khảo sát thiết kế thuỷ lợi. Đến năm 1985 Bộ Thuỷ lợi có quyết định tách
Phân Viện khảo sát thiết kế Thuỷ lợi Nam Bộ ra khỏi Viện khảo sát thiết kế
thuỷ lợi để thành lập Viện khảo sát thiết kế Nam Bộ trực thuộc Bộ Thuỷ lợi.
Tháng 10 – 1989 Bộ Thuỷ lợi có quyết định đổi tên từ Viện khảo sát thiết kế
Thuỷ lợi thành viện khảo sát thiết kế thuỷ lợi Quốc gia, và từ tháng 2 – 19...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Lời nói đầu
Nước ta một nước nông nghiệp theo ông cha ta đã nói: nhất
nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, trong đó nước là yếu tố quan trọng hành
đầu vậy hệ thống thuỷ lợi đối với nước ta cùng quan trọng. Trong
những năm qua, nh hình thời tiết diễn biến thất thườngy ra hạn hán, lụt
lội khắp nơi, gây nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt làm việc của
người dân. vậy, hơn lúc nào hết vai t của các công trình thuỷ lợi tầm
quan trọng rất lớn. Nhận thức được điều đó, em đã xin vào thực tập tại công
ty Vấn Xây Dựng Thuỷ Lợi 1. Trong quá trình thực tập tại công ty, em
nhận thấy điều ảnh hưởng lớn nhất đối với các công trình thuỷ lợi thiết kế
của công trình đó. Chính vậy em đã quyết định lựa chọn đ tài: Một s
biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại công ty Vấn
và Xây Dựng Thuỷ Lợi 1.
Mục đích của nghiên cứu đề tài:
- Làm rõ những vấn đề chung về chất lượng thiết kế công ty
vấn và xây dựng thuỷ lợi 1
- Đề xuất một số giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng
thiết kế của công ty.
Bố cục của đề tài:
Chương I: Giới thiệu chung về công ty
Chương II: Thực trạng về công tác thiết kế tại công ty
Chương III: Một s biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng thiết
kế ở công ty.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1 9 10 249