Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 3234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trịnh Thanh Hải / QTKDTHA / K33

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong điều kiện nước ta hiện nay, khi nền kinh tế hàng hoá ngày
càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay
gắt, quyết liệt, sự đứng vững và khẳng định vị trí của một doanh nghiệp
trên thị trường là cực kỳ khó khăn, nhất là đối với những doanh nghiệp
tư nhân. Thị trường chính là đối tượng chủ yếu dẫn dắt hành động của
các doanh nghiệp thông qua các nhu cầu của nó. Để tồn tại và hoạt
động kinh doanh có hiệu quả thì bắt buộc các doanh nghiệp phải quan
tâm tới thị trường, mà cụ thể là chiến lược phát triển thị trường. Việc
phân tích thị trường và áp dụng các chiến lược phát triển thị trường có
tính chất quyết định thành công hay thất bại trong kinh doanh, quyết
định việc doanh nghiệp có giữ vững và khai thác được thị trường hay
không.
Công ty TNHH Hasa là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập
từ năm 1993. Trải qua những thăng trầm của sự chuyển đổi cơ chế kinh
tế, hiện nay Công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức của cơ chế
thị trường. Là một Công ty đa ngành, khó khăn đến với Công ty là việc
kinh doanh một số ngành chủ chốt bị kém hiệu quả. Hàng điện lạnh,
điện gia dụng là một trong những lĩnh vực đó. Nguyên nhân chính của
sự kinh doanh kém hiệu quả đó là việc phân tích, dự báo về nhu cầu
của thị trường chưa tốt. Đây cũng chính là vấn đề cấp bách mà tập thể
lãnh đạo Công ty TNHH Hasa đang quan tâm tới. Để góp phần tháo gỡ
những khó khăn trở ngại đó, tôi đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp
của mình là “Phân tích tình hình thị trường của Công ty TNHH Hasa”
với mục tiêu tìm ra một số giải pháp nhằm cải thiện vị thế của Công ty
trên thị trường.
Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Hasa
Phần II: Phân tích thị trường của Công ty TNHH Hasa
Phần III: Đề xuất cải thiện vị thế của Công ty trên thị trường

-1-

Trịnh Thanh Hải / QTKDTHA / K33

Do thời gian có hạn và là lần đầu làm quen với công tác nghiên
cứu, phân tích, đánh giá thị trường nên không thể tranh khỏi những
thiếu sót trong chuyên đề. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng
góp của các thầy cô giáo, tập thể ban lãnh đạo và nhân viên Công ty
TNHH Hasa.
Tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Ngô Thị Hoài Lam đã giúp
đỡ để tôi hoàn thành tốt chuyên đề này.

-2-

Trịnh Thanh Hải / QTKDTHA / K33

NỘI DUNG
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HASA
I.1. Sự hình thành và phát triển.
Công ty TNHH Hasa là Công ty TNHH hai thành viên được thành
lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 043156 ngày 06/12/1993 v...
Trnh Thanh Hi / QTKDTHA / K33
PHẦN MỞ ĐẦU
Trong điều kiện nước ta hiện nay, khi nền kinh tế hàng hoá ngày
càng phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay
gắt, quyết liệt, sự đứng vững khẳng định vị trí của một doanh nghiệp
trên thị trường cực kỳ k khăn, nhất đối với những doanh nghiệp
nhân. Thtrường chính đối tượng chủ yếu dẫn dắt hành động của
các doanh nghiệp thông qua c nhu cầu của nó. Để tồn tại hoạt
động kinh doanh hiệu quả thì bắt buộc các doanh nghiệp phải quan
tâm tới thị trường, cụ thể chiến lược phát triển thị trường. Việc
phân tích thị trường áp dụng các chiến lược phát triển thị trường
tính chất quyết định thành công hay thất bại trong kinh doanh, quyết
định việc doanh nghiệp giữ vững khai thác được thị trường hay
không.
Công ty TNHH Hasa là một doanh nghiệp tư nhân được thành lập
từ năm 1993. Trải qua những thăng trầm của sự chuyển đổi cơ chế kinh
tế, hiện nay Công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức của chế
thị trường. một Công ty đa ngành, khó khăn đến với Công ty việc
kinh doanh một số ngành chủ chốt bị kém hiệu quả. Hàng điện lạnh,
điện gia dụng một trong những lĩnh vực đó. Nguyên nhân chính của
sự kinh doanh kém hiệu quả đó việc phân tích, dự báo về nhu cầu
của thị trường chưa tốt. Đây cũng chính vấn đề cấp bách tập thể
lãnh đạo Công ty TNHH Hasa đang quan tâm tới. Để góp phần tháo gỡ
những khó khăn trở ngại đó, tôi đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp
của mình là “Phân tích tình hình thị trường của Công ty TNHH Hasa
với mục tiêu tìm ra một số giải pháp nhằm cải thiện vị thế của Công ty
trên thị trường.
Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần:
Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Hasa
Phần II: Phân tích thị trường của Công ty TNHH Hasa
Phần III: Đề xuất cải thiện vị thế của Công ty trên thị trường
- 1 -
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phân tích tình hình thị trường tại cty TNHH HASA 9 10 493