Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 3421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên Đề tốt nghiệp

1
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn
tồn tại và phát triển đều phải tập chung vào phát triển thị trường, nghĩa là
thúc đẩy cho quá trình lưu thông hàng hóa một cách nhanh chóng. Khi đó
sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ ra thị trường càng nhiều thì sẽ thu được
càng nhiều vốn quay vòng đầu tư vào sản xuất.
Công nghiệp giầy da là một trong những ngành quan trọng trong
nền kinh tế nước ta, hàng năm đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách
quốc dân,tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Là một doanh nghiệp mới được hình thành nhưng công ty cổ phần
giầy Cẩm Bình đã đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển, vấn đề
mà công ty hiện nay coi trọng là làm thế nào sản phẩm của doanh nghiệp
tiêu thụ một cách nhanh chóng, và thoả mãn được nhu cầu tiêu dùng của
khách hàng. Do vậy chuyên đề “Một số giải pháp phát triển thị trường tại
công ty cổ phần giầy Cẩm Bình” là chuyên đề phù hợp tình hình công ty
hiện nay.
Chuyên đề gồm 3 phần:
- Phần I: Tổng quan công ty cổ phần giầy Cẩm Bình.
- Phần II: Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh của công ty
cổ phần giầy Cẩm Bình.
- Phần III: Một số giải pháp thúc đẩy thị trường tiêu thụ của công
ty cổ phần giầy Cẩm Bình.

Nguyễn Văn Mạnh – công nghiệp 44A

Chuyên Đề tốt nghiệp

2

II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY CẨM
BÌNH.
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần giầy cẩm
bình
Công ty cổ phần giầy Cẩm Bình - Hải Dương từ 30/9/2000 trở về trước
là doanh nghiệp nhà nước được thành lập rất muộn( ngày 01/5/1988) so
với daonh nghiệp khác trong tỉnh, tiền than nó có tên gọi: “XÍ NGHIỆP
DỆT XUẤT KHẨU HẢI HƯNG” được tiếp quản trên nền tảng của
trường đảng tỉnh trước đây với diện tích 2.5 ha.
•

Quá trình phát triển đi lên của công ty được chia làm 4 giai
đoạn.
Giai đoạn I( năm 1988 -1990).
Vào thời kỳ này sản phẩm của doanh nghiệp là sản xuất kinh doanh
hàng dệt may khăn mặt, khăn tắm xuất khẩu sang các nước Đông Âu với
qui mô nhỏ, công nghệ thiết bị lạc hậu(với 200 máy dệt đã qua sử dụng
từ những năm 1960 của nhà máy dệt 8/3 được cải tiến để dệt khăn mặt,
khăm tắm). Cung với một số máy chuẩn bị là máy thủ công, máy bán cơ
khí. Cán bộ công nhân kĩ thuật rất hạn chế, tổng số lao động có 255
người, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, trong khi đó vốn lưu động chỉ
có 177.000.000đ, vốn cố định chỉ có :831.000.000đ.

Giai đoạn II :(1991 -5/1995).
Sau khi các nước Đông Âu tan rã, một mặt để phù hợp với cơ chế mới
(kinh tế nước ta lúc bấy giờ chuyển ...
Chuyên Đề tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn
tồn tại và phát triển đều phải tập chung vào phát triển thị trường, nghĩa là
thúc đẩy cho quá tnh lưu thông hàng hóa một cách nhanh chóng. Khi đó
sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ ra thị trường càng nhiều thì sẽ thu được
càng nhiều vốn quay vòng đầu tư vào sản xuất.
Công nghiệp giầy da một trong những ngành quan trọng trong
nền kinh tế nước ta, hàng m đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách
quốc dân,tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Là một doanh nghiệp mới được hình thành nhưng công ty cổ phần
giầy Cẩm Bình đã đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển, vấn đề
công ty hiện nay coi trọng làm thế nào sản phẩm của doanh nghiệp
tiêu thụ một cách nhanh chóng, và thoả mãn được nhu cầu tiêu dùng của
khách hàng. Do vậy chuyên đMột số giải pháp phát triển thị trường tại
công ty cổ phần giầy Cẩm Bình là chuyên đề p hợp tình nh công ty
hiện nay.
Chuyên đề gồm 3 phần:
- Phần I: Tổng quan công ty cổ phần giầy Cẩm Bình.
- Phần II: Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh của công ty
cổ phần giầy Cẩm Bình.
- Phần III: Một số giải pháp thúc đẩy thị trường tiêu thụ của công
ty cổ phần giầy Cẩm Bình.
Nguy n V n M nh công nghi p 44A ă
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Phát triển thị trường tại cty CP giầy Cẩm Bình 9 10 723