Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 3233 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
các tổ chức cũng có những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ có sự
thích ứng hợp với cơ chế để có thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản
xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình
trong nền kinh tế có nhiều loại hình sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác
nhau. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có những doanh nghiệp còn thụ động
phản ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế không phát huy
được những thế mạnh khắc phục những điểm yếu của mình để đến tới những
kết cục trong đào thải trong quy luật vốn có như nền kinh tế thị trường.
Có nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực là
một trong những yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn
lực nào cũng quan trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của
doanh nghiệp ấy. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú lớn
mạnh cũng chỉ là vô nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến
những máy móc thiết bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong
việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một
con người chung chung mà là nói tới số lượng và chất lượng hay chính là
năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả
các hoạt động trong một doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián
tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó là
một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.
Công việc đầu tiên trước hết để có một đội ngũ lao động chất lượng là
việc tuyển dụng. Công việc tuyển dụng có hiệu quả thì đó mới là cơ sở để có
đội ngũ lao động giỏi.
Mỗi loại hình doanh nghiệp có nhữn quá trình tuyển dụng khác nhau
miễn là phù hợp và mang lại hiệu quả. Trong công ty Nhà nước, công việc
tuyển dụng có nhiều khác biệt so với công ty TNHH hay công ty liên doanh.
§ç M¹nh Cêng - Líp QTKDTH - K34

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Là một sinh viên sắp ra trường mong muốn có được một công việc đúng
chuyên ngành, em đã chọn đề tài: "Công tác tuyển dụng lao động tại Công
ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú". Để nghiên cứu
công tác tuyển dụng của các công ty Nhà nước (lấy ví dụ từ công ty cơ điện
Trần Phú). Việc nghiên cứu này vừa đánh giá thực tế quá trình tuyển dụng để
đưa ra các biện pháp đóng góp cho công ty để cho công tác tuyển dụng của
công ty liên doanh mà thực tế em đã trải qua. Nghiên cứu đề tài này cũng là
...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
các tổ chức cũng những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ sự
thích ứng hợp với chế đ thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản
xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình
trong nền kinh tế nhiều loại hình sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác
nhau. Nhưng bên cạnh đó cũng còn có những doanh nghiệp còn thụ động
phản ứng chậm chạp với những biến động của nền kinh tế không phát huy
được những thế mạnh khắc phục những điểm yếu của mình để đến tới những
kết cục trong đào thải trong quy luật vốn có như nền kinh tế thị trường.
nhiều yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực
một trong những yếu tố đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn
lực nào cũng quan trọng cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của
doanh nghiệp ấy. Một doanh nghiệp cho có nguồn tài chính phong phú lớn
mạnh cũng chỉ nghĩa khi thiếu yếu tố con người. Con người sẽ biến
những máy móc thiết bị hiện đại phát huy hiệu quả hoạt động của trong
việc tạo ra sản phẩm. Nói đến con người trong một tổ chức không phải là một
con người chung chung nói tới số lượng chất lượng hay chính
năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả
các hoạt động trong một doanh nghiệp đều sự tham gia trực tiếp hay gián
tiếp của con người, nếu doanh nghiệp tạo lập sử dụng tốt nguồn này thì đó
một lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.
Công việc đầu tiên trước hết để một đội ngũ lao động chất lượng
việc tuyển dụng. Công việc tuyển dụng hiệu quả thì đó mới sở để
đội ngũ lao động giỏi.
Mỗi loại hình doanh nghiệp nhữn quá trình tuyển dụng khác nhau
miễn phù hợp mang lại hiệu quả. Trong công ty Nhà nước, công việc
tuyển dụng nhiều khác biệt so với công ty TNHH hay công ty liên doanh.
§ç M¹nh Cêng - Líp QTKDTH - K34
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tuyển dụng lao động tại cty TNHH NN một thành viên cơ điện Trần Phú 9 10 161