Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2919 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP----------------------------------------------------------------------NEU

Mở đầu
Đất nước sau 20 năm đổi mới đã có nhiều thay đổi quan trọng, từ nền
kinh tế bao cấp truyển sang nền kinh tế thị trường, từ nền kinh tế phụ thuộc
vào nông nghiệp và trợ cấp từ các nước CNXH sang nền kinh tế lấy công
nghiệp và dịch vụ là chủ đạo, từ đất nước có tỷ lệ lạm phát được xếp vào
những nước cao nhất thế giới đầu những năm 80 nay lại có tốc độ phát triển
kinh tế cao nhất châu Á.
Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng đã có những thành tựu to lớn,
nền kinh tế thị trường đã đem lại một luồng gió mới và cơ hội mới cho các
doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà Nước. Các doanh
nghiệp muốn tồn tại trong nền kinh tế thị trường thì không được phép chủ
quan, không được phép tụt hậu so với các doanh nghiệp khác, các doanh
nghiệp phải luôn luôn đổi mới, nắm bắt những cơ hội nếu không làm được
điều đó chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ bị đào thải khỏi nền kinh tế thị trường
vốn cạnh tranh rất khóc liệt và không dành chỗ cho các doanh nghiệp yếu
kém.
Khi đất nước mở cửa đã đem lại cho các doanh nghiệp một cơ hội Kinh
doanh mới, các doanh nghiệp không chỉ biết tới thị trường nội địa mà còn
muốn vươn ra thị trường thế giới trong đó có thị trường Mỹ. Đây là một thị
trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầy rủi do. Nó có thể đưa doanh nghiệp
lên một tầm cao mới và nó cũng có thể vùi dập doanh nghiệp xuống bùn lầy.
Từ khi chúng ta ký hiệp định thương mại Việt Mỹ đã có sự thay đổi to lớn
về giá trị trao đổi hàng hoá giữa hai bên. Đó là sự thay đổi theo chiều hướng
tích cực. Các doanh nghiệp Việt Nam đã có thể kinh doanh trên thị trường
Mỹ và các doanh nghiệp Mỹ cũng vậy. Các doanh nghiệp Việt Nam có giá
trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ năm sau cao hơn năm trước rất nhiều.

HANOSIMEX--------------------------------- 1 ---Phạm Văn Giang . Lớp Công Nghiệp 44 C

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP----------------------------------------------------------------------NEU

Mặc dù Công ty Dệt – May Hà Nội là một công ty sản xuất sản phẩm
xuất khẩu là chủ yếu nhưng lại không nằm trong xu thế của các doanh
nghiệp xuất khẩu khác đó có giá trị xuất khẩu tăng theo chiều hướng đi lên
của cac doanh nghiệp Việt Nam.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Dệt – May Hà Nội đã cho em thấy
rằng giá trị xuất khẩu của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ vẫn
chưa sứng tầm với hình ảnh của công ty. Do vậy em đã chọn đề tài “Xuất
khẩu hàng May Mặc của Công ty Dệt – May Hà Nội vào thị trường Mỹ”.
làm đề...
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP----------------------------------------------------------------------NEU
Mở đầu
Đất nước sau 20 năm đổi mới đã nhiều thay đổi quan trọng, từ nền
kinh tế bao cấp truyển sang nền kinh tế thị trường, từ nền kinh tế phụ thuộc
vào nông nghiệp trợ cấp t các nước CNXH sang nền kinh tế lấy công
nghiệp dịch vụ chủ đạo, từ đất nước tỷ lệ lạm phát được xếp vào
những nước cao nhất thế giới đầu những năm 80 nay lại tốc độ phát triển
kinh tế cao nhất châu Á.
Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng đã những thành tựu to lớn,
nền kinh tế thị trường đã đem lại một luồng gió mới hội mới cho các
doanh nghiệp nhất các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà Nước. Các doanh
nghiệp muốn tồn tại trong nền kinh tế thị trường thì không được phép chủ
quan, không được phép tụt hậu so với các doanh nghiệp khác, các doanh
nghiệp phải luôn luôn đổi mới, nắm bắt những hội nếu không làm được
điều đó chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ bị đào thải khỏi nền kinh tế thị trường
vốn cạnh tranh rất khóc liệt không dành chỗ cho các doanh nghiệp yếu
kém.
Khi đất nước mở cửa đã đem lại cho các doanh nghiệp một cơ hội Kinh
doanh mới, c doanh nghiệp không chỉ biết tới thị trường nội địa còn
muốn vươn ra thị trường thế giới trong đó thị trường Mỹ. Đây một thị
trường đầy tiềm năng nhưng cũng đầy rủi do. thể đưa doanh nghiệp
lên một tầm cao mới và nó cũng có thể vùi dập doanh nghiệp xuống bùn lầy.
Từ khi chúng ta hiệp định thương mại Việt Mỹ đã sự thay đổi to lớn
về giá trị trao đổi hàng hoá giữa hai bên. Đósự thay đổi theo chiều hướng
tích cực. Các doanh nghiệp Việt Nam đã thể kinh doanh trên thị trường
Mỹ c doanh nghiệp Mỹ cũng vậy. Các doanh nghiệp Việt Nam giá
trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ năm sau cao hơn năm trước rất nhiều.
HANOSIMEX--------------------------------- ---Phm Văn Giang . Lp Công Nghip 44 C1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XK hàng may mặc của cty dệt may Hà Nội vào thị trường Mĩ 9 10 533