Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và các giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP CN NT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 4699 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Luận văn tốt nghiêp
==============================================================

Lời mở đầu
Lợi nhuận là một chỉ tiêu chất lượng tổng quát có ý nghĩa vô cùng quan
trọng tong việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh
nghiệp. Nâng cao lợi nhuận là mục tiêu kinh tế hàng đầu của các doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường. Bởi trong điều kiện hạch toán kinh doanh theo cơ chế
thị trường, lợi nhuận là yếu tố quyết định sự tốn tại và phát triển của một doanh
nghiệp. Lợi nhuận tác động đến tất cả mọi mặt của doanh nghiệp như đảm bảo
tình hình tài chính vững chắc, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán bộ công
nhân viên, tăng tích luỹ đầu tư vào sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín và khả
năng cạnh tranh trên thị trường.
Thời gian qua nền kinh tế việt nam đang chuyển hướng sang nền kinh tế thị
trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các doanh
nghiệp chuyển hướng sang hạch toán kinh doanh tự chủ trong sản xuất kinh
doanh, không còn được sự bao cấp của nhà nước như trước nữa. do đo, các nhà
quản lý kinh doanh phải luôn quan tâm đến kết quả cuối cùng của đơn vị, họ đều ý
thức được tầm quan trọng của việc nâng cao lợi nhuận đối với sự tồn tại và phát
triển của mình.
Đặc biệt trong nền kinh tế thi trường hiện nay, vấn đề hiệu quả sản xuất
kinh doanh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hiệu quả sản xuất kinh doanh biểu
hiện tập trung nhất đó là mức lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được , mức tăng
doanh lợi của doanh nghiệp trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát
triển và tăng trưởng kinh tế.
Xuất phát từ vai trò to lớn của lợi nhuận, sau quá trình học tập và nghiên
cứu tại HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cùng với thời gian thực tập tại công ty vật tư và
dịch vụ kỹ thuật hà nội, qua nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của công
ty trong hai năm gần đây, kết hợp với những kiến thức học tập tại tường, em đã đi
sâu nghiên cứu đề tài :
“Lợi nhuận và các giải pháp góp phần tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần
1

Luận văn tốt nghiêp
==============================================================
phát triển công nghệ nông thôn”.
Nội dung của luận văn bao gồm ba phần :
Chương I Lý luận chung về lợi nhuận trong doanh nghiệp
chương II Thực trạng về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ
phần phát triển công nghệ nông thôn
chương III Các giải pháp góp phần nông cao lợi nhuận tại công ty cổ
phần phát triển công nghệ nông thôn

Do thời gian thực tập có hạn và kiến thức còn nhiều hạn chế nên những vấn
đề trình bày trong b...
Luận văn tốt nghiêp
==============================================================
Lời mở đầu
Lợi nhuận một chỉ tiêu chất lượng tổng quát ý nghĩa cùng quan
trọng tong việc đánh giá chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh
nghiệp. Nâng cao lợi nhuận mục tiêu kinh tế hàng đầu của các doanh nghiệp
trong nền kinh tế thị trường. Bởi trong điều kiện hạch toán kinh doanh theo cơ chế
thị trường, lợi nhuận là yếu tố quyết định s tốn tại phát triển của một doanh
nghiệp. Lợi nhuận tác động đến tất c mọi mặt của doanh nghiệp như đảm bảo
tình hình tài chính vững chắc, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán bộ công
nhân viên, tăng tích luỹ đầu vào sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín và khả
năng cạnh tranh trên thị trường.
Thời gian qua nền kinh tế việt nam đang chuyển hướng sang nền kinh tế thị
trường sự quản của nnước theo định hướng hội chủ nghĩa. Các doanh
nghiệp chuyển hướng sang hạch toán kinh doanh tự chủ trong sản xuất kinh
doanh, không còn được sự bao cấp của nhà ớc như trước nữa. do đo, các nhà
quản lý kinh doanh phải luôn quan tâm đến kết quả cuối cùng của đơn vị, họ đều ý
thức được tầm quan trọng của việc nâng cao lợi nhuận đối với sự tồn tại phát
triển của mình.
Đặc biệt trong nền kinh tế thi trường hiện nay, vấn đề hiệu quả sản xuất
kinh doanh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hiệu quả sản xuất kinh doanh biểu
hiện tập trung nhất đó mức lợi nhuận doanh nghiệp đạt được , mức tăng
doanh lợi của doanh nghiệp trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát
triển và tăng trưởng kinh tế.
Xuất phát t vai t to lớn của lợi nhuận, sau quá trình học tập và nghiên
cứu tại HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cùng với thời gian thực tập tại công ty vật tư
dịch vụ kỹ thuật nội, qua nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh của công
ty trong hai năm gần đây, kết hợp với những kiến thức học tập tại tường, em đã đi
sâu nghiên cứu đề tài :
“Lợi nhuận và các giải pháp góp phần tăng lợi nhuận tại Công ty cổ phần
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và các giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP CN NT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và các giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP CN NT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Lợi nhuận và các giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty CP CN NT 9 10 443