Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại Tổng cty Hàng không VN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2652 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU
Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải có các
hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền
kinh tế, của chính doanh nghiệp, từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn
hạn và dài hạn, nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu.
Một trong những hoạt động quan trong đó là phân tích tài chính và đánh giá hiệu
quả tài chính, thông qua đó tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính, cũng
như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.
Tổng công ty hàng không Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô
lớn, hoạt động kinh doanh vận tải hàng không là chủ yếu, lấy Hãng hàng không
quốc gia làm nòng cốt. Tổng công ty đã có đóng góp to lớn trong quá trình phát
triển nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành vận tải hàng không nói riêng. Đặc
biệt trong điều kiện khu vực hoá, quốc tế hoá như hiện nay, thì vận tải hàng
không ngày càng cần thiết và đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu, phục vụ
cho tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối
với Tổng công ty – Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên là phải đi trước
một bước, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Trong quá trình thực tập tại phòng Tài chính đầu tư của Tổng công ty,
được sự giúp đỡ của Thầy giáo: Th.S Đặng Anh Tuấn, cùng các chú, các cô
trong phòng, kết hợp với những kiến thức đã học và đọc, em đã tìm hiểu, nghiên
cứu, và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu về tình hình tài chính của
Tổng công ty là: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính của
Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Chuyên đề này gồm ba chương chính:
• Chương I: Lý thuyết chung về phân tích tài chính và đánh giá hiệu
quả tài chính của doanh nghiệp.
Chu Thị Phương - TCDN 44D

1

Chuyên đề tốt nghiệp

• Chương II: Phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính Tổng
công ty Hàng không Việt Nam.
• Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Tổng công
ty.
Do thời gian hạn hẹp và trình độ còn nhiều hạn chế, nên chuyên đề còn
những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý phê bình của Thầy Đặng Anh
Tuấn, và của chú Thuỷ, cô Hằng, cùng các cô chú khác trong Phòng Tài chính
đầu tư - Ban tài chính của Tổng công ty hàng không Việt Nam, để em có thể
sớm hoàn thành chuyên đề một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 04 năm 2006
Sinh viên thực hiện:

Chu Thị Phượng

Chu Thị Phương - TCDN 44D

2

Chuyên đề tố...
Chuyên đề tốt nghiệp
PHẦN MỞ ĐẦU
Một doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển bền vững cần phải các
hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại của cả nền
kinh tế, của chính doanh nghiệp, từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn
hạn dài hạn, nhằm mục đích cuối cùng tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu.
Một trong những hoạt động quan trong đó là phân tích tài chính và đánh giá hiệu
quả tài chính, thông qua đó tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính, cũng
như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.
Tổng công ty hàng không Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô
lớn, hoạt động kinh doanh vận tải hàng không chủ yếu, lấy Hãng hàng không
quốc gia làm nòng cốt. Tổng công ty đã đóng góp to lớn trong quá trình phát
triển nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành vận tải hàng không nói riêng. Đặc
biệt trong điều kiện khu vực hoá, quốc tế hoá n hiện nay, thì vận tải hàng
không ngày càng cần thiết đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu, phục vụ
cho tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Chính vậy, yêu cầu đặt ra đối
với Tổng công ty Vietnam Airlines các đơn vị thành viên phải đi trước
một bước, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Trong quá trình thực tập tại phòng Tài chính đầu của Tổng công ty,
được sự giúp đỡ của Thầy giáo: Th.S Đặng Anh Tuấn, cùng các chú, các
trong phòng, kết hợp với những kiến thức đã học và đọc, em đã tìm hiểu, nghiên
cứu, hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu về tình hình tài chính của
Tổng công ty : Phân tích tài chính nâng cao hiệu quả tài chính của
Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Chuyên đề này gồm ba chương chính:
Chương I: thuyết chung về phân ch tài chính và đánh giá hiệu
quả tài chính của doanh nghiệp.
Chu Thị Phương - TCDN 44D
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại Tổng cty Hàng không VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại Tổng cty Hàng không VN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Phân tích tài chính và nâng cao hiệu quả tài chính tại Tổng cty Hàng không VN 9 10 229