Ktl-icon-tai-lieu

đề 5 chi tiết may

Được đăng lên bởi toimuontoicothe71170-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1282 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Thiết kế đồ án môn học Chi tiết máy – Đề 5 GVHD: VĂN HỮU THỊNH
Mục Lục
Phần I : CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN.....................................
Phần II: THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI.....................................................................................
Phần III: TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRONG HỘP GIẢM TỐC…………………………
Phần III: THIẾT KẾ TRỤC VÀ THEN.....................................................................................
Phần IV: TÍNH VÀ CHỌN Ổ LĂN............................................................................................
SVTH: NGÔ HẢI NINH - MSSV: 111000113 Trang 1
đề 5 chi tiết may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề 5 chi tiết may - Người đăng: toimuontoicothe71170-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
đề 5 chi tiết may 9 10 151