Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1936 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SĨ
Tên đề tài: TỐI ƯU HÓA CHẾ ĐỘ CẮT CỦA PHƯƠNG
PHÁP GIA CÔNG CẮT DÂY TIA LỬA ĐIỆN - ỨNG
DỤNG GIA CÔNG LÒNG KHUÔN TRÊN CỦA BỘ
KHUÔN DẬP SẢN PHẨM VÒNG ĐỆM HÃM 7 CÁNH
TRÊN MÁY CẮT DÂY LN2W
Chuyên ngành
: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Người thực hiện
: VƯƠNG THỊ HIỀN
Cán bộ hướng dẫn : PGS. TS. NGUYỄN PHÚ HOA

NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI
• Tính cấp thiết của đề tài
• Mục đích, đối tượng, công cụ và phương pháp nghiên cứu
• Ý nghĩa của đề tài
• Nội dung đề tài
• Kết quả dự kiến
• Thời gian thực hiện
• Tài liệu tham khảo

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
-Nhu cầu dùng vật liệu cứng, vật liệu siêu cứng, vật
liệu có độ bền cao không ngừng tăng.

Tuabin máy điện

Động cơ máy bay

Khuôn mẫu

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
- Gia công những vật liệu này bằng phương pháp gia công
cắt gọt thông thường là rất khó.
- Một số hình thức gia công mới gia đời: gia công bằng
siêu âm, bằng tia nước…

Gia công bằng
tia nước

Gia công bằng
siêu âm

Gia công tia lửa điện

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
- Gia công tia lửa điện có nhiều ưu điểm:
+ Năng suất cao
+ Chất lượng bề mặt tốt
+ Khả năng gia công không phụ thuộc vào độ
cứng của vật liệu.

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
- Đề tài này chỉ xét đến một lĩnh vực của phương pháp
gia công tia lửa điện là cắt dây tia lửa điện.
- Hiện nay các máy gia công cắt dây tia lửa điện được
trang bị hệ thống điều khiển số CNC [1,2].

Máy cắt dây của hãng Sodick

Máy cắt dây của hãng Goldsun

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
- Cơ tính của thép gió:
+ Độ cứng cao
+ Tính chống mài mòn tốt
+ Độ cứng nóng cao
Dùng làm dao cắt, khuôn dập nguội…

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
- Việc gia công thép gió bằng các phương pháp gia
công truyền thống gặp nhiều khó khăn.
- Khi gia công bằng phương pháp cắt dây tia lửa điện,
chất lượng gia công thay đổi nhiều so với các vật liệu
khác khi được gia công với cùng một phương pháp.

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài “Tối ưu hóa chế độ cắt của phương pháp
gia công cắt dây tia lửa điện - ứng dụng gia công lòng
khuôn trên của bộ khuôn dập sản phẩm vòng đệm hãm
7 cánh trên máy cắt dây LN2W được chọn với các
mục đích:
- Xác định chế độ công nghệ hợp lý
- Tối ưu hóa chế độ công nghệ.

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, CÔNG CỤ VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• Mục đích: Xây dựng phương pháp tối ưu hóa chế độ
cắt của phương pháp gia công cắt dây tia lửa điện.
• Đối tượng: 4 thông số công nghệ của phương pháp
gia công cắt dây tia lửa điện.
• Công cụ nghiên cứu: Thư viện, máy vi tính và các
phần mềm, máy cắt dây LN2W VZ300 0187…

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG,...
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN THẠC SĨ
Tên đề tài: TỐI ƯU HÓA CHẾ ĐỘ CẮT CỦA PHƯƠNG
PHÁP GIA CÔNG CẮT DÂY TIA LỬA ĐIỆN - ỨNG
DỤNG GIA CÔNG LÒNG KHUÔN TRÊN CỦA BỘ
KHUÔN DẬP SẢN PHẨM VÒNG ĐỆM HÃM 7 CÁNH
TRÊN MÁY CẮT DÂY LN2W
Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Người thực hiện : VƯƠNG THỊ HIỀN
Cán bộ hướng dẫn : PGS. TS. NGUYỄN PHÚ HOA
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 51