Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác
gia công các bề mặt cong trên các máy cắt dây tia lửa điện.
Hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Đăng Hòe
Học viên
: Nguyễn Quang Hợp
Chuyên ngành
: Công nghệ Chế tạo máy
Thái Nguyên, tháng 02 – 2012

1. Tính cấp thiết của đề tài
- Gia công bằng cắt dây tia lửa điện (gọi tắt là gia công cắt dây) là
một trong các phương pháp gia công tiên tiến được sử dụng khá rộng
rãi. Phương pháp này được dùng để gia công các khuôn mẫu, dụng cụ
như khuôn đột, khuôn đùn, ép kim loại, các loại cối định hình vv… .
Phương pháp này đặc biệt hiệu quả khi gia công các lỗ nhỏ và sâu,
các lỗ, rãnh có thành rất mỏng trên vật liệu khó gia công (thép không
rỉ, thép đã tôi…).
- Khi gia công theo 1 đường cong, độ võng dây sẽ gây ra sự không
chính xác biên dạng, kích thước của sản phẩm gia công.
- Tốc độ cắt dây ngày càng lớn. Tuy nhiên tốc độ cắt càng lớn ảnh
hưởng của độ võng dây tới độ chính xác biên dạng càng nhiều. Do
vậy việc nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác khi
gia công các bề mặt cong để từ đó đưa ra phương án bù sai số trở
nên quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và năng
suất gia công.

2. Mục đích, đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Mục đích của đề tài
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác khi gia
công cắt dây. Từ đó đưa ra phương pháp nhằm khắc phục ảnh
hưởng của võng dây tới độ chính xác biên dạng khi gia công.
Trên cơ sở này, luận văn sẽ tập trung vào nghiên cứu và thực
nghiệm cắt các phôi hình trụ, đường kính trung bình khoảng từ 20 –
30 mm; chiều dài phôi lớn để có thể đo được sự thay đổi của đường
kính chi tiết dọc theo chiều dài phôi do ảnh hưởng của độ trễ dây.
Hướng nghiên cứu lý thuyết là giả thiết phương trình đường cong
dây là bậc 2 hay bậc 3; so sánh bề mặt thực ( hay đường sinh thực)
với bề mặt lý thuyết, từ đó thay đổi các hệ số trong phương trình
đường cong dây để có thể có được đường cong dây lý thuyết chính
xác hơn.

2.2. Đối tượng nghiên cứu
Máy: máy cắt dây CW322S, trường ĐH Kỹ thuật Công
nghiệp.
Φ 20
Chi liệu
tiết gia
trụ
chiều cao 50 – 60 mm.
Vật
gia công:
công: Khối
IIIX15.
Dây: Dây đồng có đường kính 0,
25mm.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
- Tổng luận từ các công trình về cắt dây trên thế giới, đưa ra
mô hình đường cong dây là hàm bậc 2 hoặc bậc 3.
- Cắt bề mặt trụ trên máy cắt dây CW 322S.
- Đo chính xác đường kính chi tiết tại từng mặt cắt dọc theo
chi...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
ĐỀ CƯƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ võng dây tới độ chính xác
gia công các bề mặt cong trên các máy cắt dây tia lửa điện.
Hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Đăng Hòe
Học viên : Nguyễn Quang Hợp
Chuyên ngành : Công nghệ Chế tạo máy
Thái Nguyên, tháng 02 – 2012
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 816