Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA SAU ĐẠI HỌC

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC
Đề tài:
Nghiên cứu ảnh hưởng của dạng răng đĩa nghiền tới chất
lượng bột nghiền và năng lượng tiêu thụ trên các máy
nghiền bột giấy dạng đĩa

Học viên

: KS. Phạm Quang Nam

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hoè

Nội dung
• Mục tiêu nghiên cứu
• Nội dung nghiên cứu
• Dự kiến kết quả

1.Mục tiêu nghiên cứu
1. Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng và
kích thước răng đĩa nghiền tới chất lượng
bột nghiền.
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của răng đĩa nghiền
cùng với chế độ nghiền tới công suất tiêu
thụ khi nghiền.

2. Nội dung nghiên cứu
• Tổng quan về bột giấy và quá trình nghiền bột
giấy.
• Tổng quan về máy nghiền bột giấy dạng đĩa.
• Các dạng đĩa nghiền: đặc điểm về hình dáng
hình học, ưu nhược điểm của một số dạng đĩa
nghiền đang được sử dụng hiện nay ở nước ta
và thế giới.

2. Nội dung nghiên cứu
• Thiết kế, chế tạo một vài dạng đĩa nghiền: Thực
hiện chế tạo tại Công ty Z131, Bộ Quốc phòng.
• Thực nghiệm nghiền bột giấy trên hệ thống thiết
bị thí nghiệm và đo các thông số của bột giấy và
công suất tiêu thụ.
• Phân tích kết quả thực nghiệm và kết luận.

Thiết bị thí nghiệm

3. Kết quả dự kiến
• Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng và kích thước
răng đĩa nghiền tới chất lượng bột: Ảnh hưởng của góc
nghiêng răng, ảnh hưởng của chiều cao răng, ảnh hưởng
của chiều rộng răng và chiều rộng rãnh…
• Nghiên cứu ảnh hưởng của răng đĩa nghiền cùng với chế
độ nghiền tới công suất tiêu thụ khi nghiền: Ảnh hưởng
của tốc độ quay của rotor, ảnh hưởng của khe hở giữa 2
đĩa nghiền, ảnh hưởng của nồng độ bột nghiền.

4. Tài liệu tham khảo
•
•
•
•
•

•

V.M Van tra cop, I.L Sinh-nhi-cop, Máy nghiền để sản xuất
Xenluno.
Sinh-nhi cốp, Ca-la-nhi-cốp, Các máy nghiền đĩa dùng để sản
xuất xơ, sợi gỗ.
Pulp Manufacture.
Japan Paper Association, Pulp and Paper statistics 2005.
Hoàng Quốc Lâm, Nguyễn Việt Cường, nghiên cứu công nghệ
sản xuất bột giấy từ một số dòng keo lai nhân tạo, Công nghiệp
giấy, số 152-8/2005.
Nguyễn Văn Tân, nghiên cứu chế tạo đĩa nghiền trong máy
nghiền đĩa nâng cao hiệu quả nghiền bột tre nứa trong sản xuất
giấy.

...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA SAU ĐẠI HỌC
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN CAO HỌC
Đề tài:
Nghiên cứu ảnh hưởng của dạng răng đĩa nghiền tới chất
lượng bột nghiền và năng lượng tiêu thụ trên các máy
nghiền bột giấy dạng đĩa
Học viên : KS. Phạm Quang Nam
Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Đăng Hoè
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 282