Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1659 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN
ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CỦA THÉP SKD61 ĐƯỢC
CẢI THIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP EDM VỚI ĐIỆN CỰC
DỤNG CỤ LÀ CU VÀ DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN MÔI LÀ
NƯỚC TRỘN TiC
Hướng dẫn khoa học : TS. NGÔ CƯỜNG
Học viên thực hiện : Nguyễn Văn Phú
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy
Khóa đào tạo
: 2010 – 2012

Nội dung báo cáo
 Vấn đề nghiên cứu
 Nội dung dự kiến nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu
 Kết quả dự kiến đạt được

Vấn đề nghiên cứu
Điện áp xung Ui:
Đây là điện áp cần thiết để có thể dẫn đến phóng tia lửa
điện. Đại lượng này có liên quan đến độ lớn khe hở phóng điện
và độ bền đánh thủng dung môi. Điện áp đánh lửa Ui càng cao
thì càng làm tăng khe hở phóng điện giúp cải thiện điều kiện
phun dung môi và quá trình gia công ổn định. Ngoài ra tăng
điện áp còn làm tăng tốc độ bóc tách vật liệu, độ mòn dụng cụ
và độ nhám bề mặt gia công.

Vấn đề nghiên cứu
Dòng phóng tia lửa điện cực đại Imax:
Là giá trị trung bình của dòng điện từ khi bắt đầu phóng tia lửa
điện đến khi ngắt điện. Khi bắt đầu phóng điện, dòng điện tăng
từ 0 đến giá trị Ie kèm theo sự bốc cháy kim loại. Theo nhiều
nghiên cứu thì Ie có ảnh hưởng lớn nhất đến ăn mòn vật liệu,
độ ăn mòn điện cực và đến chất lượng bề mặt gia công. Nói
chung thì Ie tăng thì lượng hớt vật liệu tăng và độ nhám gia
công lớn và độ ăn mòn điện cực giảm.

Vấn đề nghiên cứu
Độ kéo dài xung ti:

Là khoảng thời gian giữa hai lần đóng ngắt của máy phát
trong cùng một chu kỳ phóng tia lửa điện. Độ kéo dài
xung ti ảnh hưởng tới nhiều yếu tố quan trọng có liên quan
trực tiếp đến chất lượng và năng suất gia công như:
• Tỷ lệ hớt vật liệu
• Độ mòn điện cực
• Độ nhám bề mặt

Vấn đề nghiên cứu
Thời gian ngừng xung to:

Đây là thông số ảnh hưởng đến tốc độ bóc tách vật liệu và
độ ổn định của quá trình gia công. Về lý thuyết thời gian
ngừng xung càng ngắn thì quá trình gia công sẽ nhanh
hơn. Tuy nhiên, nếu thời gian này quá ngắn thì việc đẩy
phoi gia công bởi chất điện môi sẽ không xảy ra và dung
môi sẽ không bị Ion hóa. Đây là nguyên nhân dẫn đến
việc tạo tia lửa điện sẽ không ổn định.

Vấn đề nghiên cứu
Các vấn đề còn tồn tại:

- Hiệu quả làm nguội trong môi trường nước thấp 
    - Phôi dùng để gia công phải có tính dẫn điện
- Giá thành đầu tư lớn nên mức khấu hao cao
- Còn gặp phải các yếu tố không điều khiển được như:
+ Nhiễu hệ thống (độ ổn định của thiết bị, độ rung, ổn định nhiệt, độ
chính xác của các kích thước đo, khả năng và độ chính xác truyền độn...
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ ĐIỆN
ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CỦA THÉP SKD61 ĐƯỢC
CẢI THIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP EDM VỚI ĐIỆN CỰC
DỤNG CỤ LÀ CU VÀ DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN MÔI LÀ
NƯỚC TRỘN TiC
Hướng dẫn khoa học : TS. NGÔ CƯỜNG
Học viên thực hiện : Nguyễn Văn Phú
Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ chế tạo máy
Khóa đào tạo : 2010 – 2012
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 879