Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1946 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
Công nghệ chế tạo máy

Tên đề tài:

TÍNH TOÁN BÙ SAI SỐ KHÂU CUỐI
TRÊN ROBOT CÔNG NGHIỆP


Họ và tên:

Phạm Thành Đức.



Hướng dẫn:

TS. Phạm Thành Long

NỘI DUNG

Tính cấp thiết của đề tài.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Phương pháp và công cụ nghiên cứu.
Nội dung đề tài.
Kết luận

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
 Robot

ngày càng được ứng dụng rộng rãi
trong các nghành công nghiệp, trên các dây
chuyền sản xuất tự động linh hoạt, dần thay
thế cho con người ở nhiều vị trí khác nhau.

 Robot

cần thực hiện các thao tác chính xác
hoặc phối hợp chính xác với các thiết bị khác
theo nhịp sản xuất.

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
 Một

số công trình nghiên cứu trước đây
nhằm nâng cao độ chính xác cho Robot
được thực hiện theo hướng:
 Phân bổ dung sai chế tạo từng khâu.
 Điều khiển giám sát tích cực có phản
hồi nhiều thông số với độ chính xác chế
tạo cơ khí thông thường.
 Hiệu chỉnh lời
ngược để khắc
tính toán.

giải bài toán động học
phục sai số quy tròn khi

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
 Biến

dạng của cấu trúc ở trạng thái tĩnh và
trạng thái động dưới ảnh hưởng của tải trọng
còn ít được xem xét đến [6-9].

 Xuất

phát từ thực tế đó, tác giả đã chọn đề
tài “Tính toán bù sai số khâu cuối trên
Robot công nghiệp”

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
 Ýnghĩa khoa học:

 Cung cấp cho các nhà nghiên cứu, chế
tạo và sử dụng Robot có thêm một công
cụ hữu ích để nâng cao độ chính xác
của Robot, làm chủ thiết bị khi vận hành.
 Cho phép thiết kế các khâu có tỉ lệ độ
mảnh/độ dài hợp lý nhất với vận tốc tối
đa cho phép còn đảm bảo độ chính xác.

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
 Ýnghĩa thực tiễn:

 Đảm bảo độ chính xác của khâu tác
động cuối dưới ảnh hưởng của quán
tính do khối lượng bản thân và tải trọng
gây ra.
 Nâng cao tốc độ thao tác nhằm tăng
năng suất lao động.

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PV NGHIÊN CỨU
 Mục đích của đề tài:

 Xây dựng mô hình toán xác định mối
quan hệ giữa biến dạng của các khâu tạo
thành cánh tay và sai lệch của khâu tác
động cuối.
 Định lượng các sai lệch này, dùng làm
thông tin cho mạch bù chuyển vị để hiệu
chỉnh lại vị trí cho chính xác.

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PV NGHIÊN CỨU
 Đối tượng nghiên cứu:

 Các Robot có tầm với lớn hoặc thao tác
với vận tốc lớn.
 Các Robot có cấu trúc kiểu chuỗi động
học hở, kém cứng vững.
 Các Robot mang tải lớn hoặc trọng lượng
bản thân lớn.

MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PV NGHIÊN CỨU
 Phạm vi nghiên cứu:

 Chỉ xem xét cấu trúc ở trạng thái dừn...
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
Họ và tên:
Họ và tên:
Phạm Thành Đức.
Phạm Thành Đức.
Hướng dẫn:
Hướng dẫn:
TS. Phạm Thành Long
TS. Phạm Thành Long
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ chế tạo máy
Tên đề tài:
Tên đề tài:
TÍNH TOÁN BÙ SAI SỐ KHÂU CUỐI
TÍNH TOÁN BÙ SAI SỐ KHÂU CUỐI
TRÊN ROBOT CÔNG NGHIỆP
TRÊN ROBOT CÔNG NGHIỆP
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 538