Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương các luận văn thạc sỹ

Được đăng lên bởi King Luân Vịt
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC
ĐỊNH ĐỘ CỨNG VỮNG ĐỘNG CỦA
MÁY PHAY ĐỨNG
Hướng dẫn khoa học
Học viên thực hiện
Chuyên ngành đào tạo
Khóa đào tạo

: GS.TS TRẦN VĂN ĐỊCH
: Vũ Văn Khương
: Công nghệ chế tạo máy
: 2010 – 2012

NỘI DUNG BÁO CÁO
1.
2.
3.
4.

Tính cấp thiết của đề tài.
Nội dung nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu.
Kết quả dự kiến.

1. Tính cấp thiết của đề tài.
1.1 Cơ sở khoa học.
- Hiệu quả của máy móc trong sản xuất nói chung.
- Trong ngành cơ khí, máy móc cũng đóng vai trò quan trọng.
-Sai số gia công chi tiết : máy, dao, đồ gá…
-Ảnh hưởng của độ cứng vững động của máy công cụ đến sai
số gia công cũng rất lớn.
=> Việc xác định độ cứng vững động của máy công cụ là rất
cần thiết.

1. Tính cấp thiết của đề tài.
- Một số nghiên cứu trước :
Vũ Xuân Cúc [4] nghiên cứu ảnh hưởng do biến dạng của
hệ thống công nghệ dưới tác dụng của lực cắt đến sai số gia
công.
Nguyễn Tiến Đông [11] nghiên cứu mối quan hệ giữa rung
động và chế độ cắt, khả năng gãy của dụng cụ cắt trong quá
trình gia công kim loại trên máy phay CNC.

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Luyện Duy Tuấn [16] nghiên cứu độ cứng vững của máy
phay đứng khi gia công thép 45.
Trong luận văn này tác giả mới chỉ nghiên cứu ảnh hưởng
của chiều sâu cắt tới độ cứng vững của máy phay đứng và đưa
ra một vài hướng nghiên cứu tiếp :
- Bước tiến dao.
- Vận tốc cắt.
- Vật liệu làm dao.
- Vật liệu gia công.

1. Tính cấp thiết của đề tài.
=> Xuất phát từ những hướng nghiên cứu đó em đã chọn
hướng nghiên cứu phương pháp xác định độ cứng vững động
của máy phay đứng khi gia công thép 45 ở các vận tốc cắt
khác nhau.

1. Tính cấp thiết của đề tài.
1.2 Cơ sở thực tiễn.
- Máy phay đứng tại các cơ sở sản xuất.
- Các thiết bị đo.

2. Nội dung nghiên cứu.
2.1 Tổng quan về nguyên công phay
2.1.1 Khái niệm về quá trình cắt.
2.1.2 Một số vấn đề về gia công phay.
2.1.2.1 Khái niệm chung về cấu tạo dao phay.
2.1.2.2 Các loại dao phay.
2.1.2.3 Dao phay mặt đầu.
2.1.2.4 Lực cắt trong quá trình phay bằng dao phay mặt
đầu.
2.1.2.5 Hiện tượng mài mòn của dao phay mặt đầu khi
cắt.
2.1.2.6 Những hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình
cắt

2. Nội dung nghiên cứu.
2.2 Giới thiệu về máy phay
2.2.1 Các loại máy phay.
2.2.2 Giới thiệu về máy phay đứng.
2.2.3 Máy phay đứng vạn năng.
2.2.4 Máy phay đứng điều khiển theo chương trình số.
2.2.5 Thông số kỹ thuật của một số loại máy phay.
2.2.6 Khả năng công nghệ của máy phay đứng.

2. Nội dung nghiên cứu.
2.3 Nghiên cứu độ cứng vững của HTCN
2.3.1 Lý...
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XÁC
ĐỊNH ĐỘ CỨNG VỮNG ĐỘNG CỦA
MÁY PHAY ĐỨNG
Hướng dẫn khoa học : GS.TS TRẦN VĂN ĐỊCH
Học viên thực hiện : Vũ Văn Khương
Chuyên ngành đào tạo : Công nghệ chế tạo máy
Khóa đào tạo : 2010 – 2012
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương các luận văn thạc sỹ - Người đăng: King Luân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề cương các luận văn thạc sỹ 9 10 374