Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương môn kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi daothutrang318
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương môn Kinh tế vĩ mô
Câu 1: Trình bày nội dung và ý nghĩa thực tiễn của các lý thuyết:đường giới hạn
khả năng sản xuất,chi phí cơ hội,quy luật thu nhập giảm dần và quy luật chi phí
tương đối ngày càng tăng
-Đường giới hạn khả năng sản xuất là đồ thị mô tả số lượng các loại hàng hóa
mà nền kinh tế có thể sản xuất ra. Các điểm nằm ngoài đường giới hạn khả năng
sản xuất (về phía đông bắc của đồ thị) là không thể đạt tới. Các điểm nằm trong
đường giới hạn khả năng sản xuất là không hiệu quả vì các nguồn lực đã không
được sử dụng hết, không được sử dụng có hiệu quả hoặc do sử dụng công nghệ
lạc hậu

...
Đề cương môn Kinh tế vĩ mô
Câu 1: Trình bày nội dung và ý nghĩa thực tiễn của các lý thuyết:đường giới hạn
khả năng sản xuất,chi phí cơ hội,quy luật thu nhập giảm dần và quy luật chi phí
tương đối ngày càng tăng
-Đường giới hạn khả năng sản xuất là đồ thị mô tả số lượng các loại hàng hóa
mà nền kinh tế có thể sản xuất ra. Các điểm nằm ngoài đường giới hạn khả năng
sản xuất (về phía đông bắc của đồ thị) là không thể đạt tới. Các điểm nằm trong
đường giới hạn khả năng sản xuất là không hiệu quả vì các nguồn lực đã không
được sử dụng hết, không được sử dụng có hiệu quả hoặc do sử dụng công nghệ
lạc hậu
Đề cương môn kinh tế vĩ mô - Người đăng: daothutrang318
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương môn kinh tế vĩ mô 9 10 307