Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục

Được đăng lên bởi MrToan132
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Lí do chọn đề tài.
Sách có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với cuộc sống con người
nói riêng và xã hội nói chung. Muốn phát triển và trưởng thành, con người
phải tiếp thu, kế thừa có sáng tạo những tri thức, kinh nghiệm, thành tựu mà
con người đã tìm tòi, tích lũy trong suốt quá trình phát triển của lịch sử. Sách
là kho tang kinh nghiệm, là di sản tinh thần quý báu của loài người.
Đối với mỗi người, đọc sách là cách tốt nhất để tiếp thu kinh nghiệm xã hội,
kinh nghiệm sống. Đọc sách còn là sự chuẩn bị trên con đường học vấn, sự
nghiệp tương lai.
Đối với sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, việc đọc sách lại
càng cần thiết hơn nữa. Trong thời đại bùng nổ về tri thức hiện nay đặt ra
cho sinh viên nói riêng cần có phương pháp đọc sách để đạt hiệu quả cao mà
vẫn tiết kiệm thời gian, công sức.
Tuy vậy, không phải sinh viên nào cũng xác định được phương phápđọc
sách đúng đắn, dẫn đến kết quả không như mong muốn.
Từ lí do trên, việc tìm hiểu đề tài Thực trạng và đề xuất phương pháp
đọc sách hiệu quả cho sinh viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP Hồ Chí
Minh là thiết thực. Mục đích đạt được là giúp sinh viên nắm được cách đọc
sách thu được nhiều kết quả và lưu giữ được những thông tin cần thiết
nhưng vẫn tiết kiệm được công sức.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát thực trạng và đề xuất phương pháp đọc
sách hiệu quả cho sinh viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống cơ sở lí luận chung về phương pháp đọc sách
- Xác định thực trạng về phương pháp đọc sách của sinh viên Trường đại
học sư phạm kĩ thuật TP Hồ Chí Minh.
+ Khảo sát thực trạng
+ Tìm hiểu nguyên nhân đẫn đến thực trạng trên
- Đề xuất phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên Trường đại học sư
phạm kĩ thuật TP Hồ Chí Minh.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên
Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP Hồ Chí Minh.
Khách thể nghiên cứu: sinh viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP

Hồ Chí Minh.
4. Giả thuyết nghiên cứu.
Hiện nay sinh viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP Hồ Chí Minh
ít đọc sách, sinh viên cảm thấy đọc sách tốn thời gian mà không thu được
nhiều kết quả. Nguyên nhân chính là do sinh viên chưa có được phương
pháp đọc sách hiệu quả. Nếu sinh viên nắm được phương pháp đọc sách hiệu
quả thì sẽ nâng cao thói quen đọc sách.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích tài liệu thông qua các tài liệu về đọc sách và
phương pháp đọc sách để hệ thống cơ sở lí lu...
1. Lí do chọn đề tài.
Sách có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với cuộc sống con người
nói riêng và xã hội nói chung. Muốn phát triển và trưởng thành, con người
phải tiếp thu, kế thừa có sáng tạo những tri thức, kinh nghiệm, thành tựu mà
con người đã tìm tòi, tích lũy trong suốt quá trình phát triển của lịch sử. Sách
là kho tang kinh nghiệm, là di sản tinh thần quý báu của loài người.
Đối với mỗi người, đọc sách là cách tốt nhất để tiếp thu kinh nghiệm xã hội,
kinh nghiệm sống. Đọc sách còn là sự chuẩn bị trên con đường học vấn, sự
nghiệp tương lai.
Đối với sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước, việc đọc sách lại
càng cần thiết hơn nữa. Trong thời đại bùng nổ về tri thức hiện nay đặt ra
cho sinh viên nói riêng cần có phương pháp đọc sách để đạt hiệu quả cao mà
vẫn tiết kiệm thời gian, công sức.
Tuy vậy, không phải sinh viên nào cũng xác định được phương phápđọc
sách đúng đắn, dẫn đến kết quả không như mong muốn.
Từ lí do trên, việc tìm hiểu đề tài Thực trạng và đề xuất phương pháp
đọc sách hiệu quả cho sinh viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP Hồ Chí
Minh là thiết thực. Mục đích đạt được là giúp sinh viên nắm được cách đọc
sách thu được nhiều kết quả và lưu giữ được những thông tin cần thiết
nhưng vẫn tiết kiệm được công sức.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát thực trạng và đề xuất phương pháp đọc
sách hiệu quả cho sinh viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật
Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống cơ sở lí luận chung về phương pháp đọc sách
- Xác định thực trạng về phương pháp đọc sách của sinh viên Trường đại
học sư phạm kĩ thuật TP Hồ Chí Minh.
+ Khảo sát thực trạng
+ Tìm hiểu nguyên nhân đẫn đến thực trạng trên
- Đề xuất phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên Trường đại học sư
phạm kĩ thuật TP Hồ Chí Minh.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: phương pháp đọc sách hiệu quả cho sinh viên
Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP Hồ Chí Minh.
Khách thể nghiên cứu: sinh viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP
Đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục - Trang 2
Đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục - Người đăng: MrToan132
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương nghiên cứu khoa học giáo dục 9 10 391