Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi khongnennoinhieu94
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4671 lần   |   Lượt tải: 35 lần
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH
(CÁC CÂU HỎI NẰM TRONG BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP)
“ Hãy theo đuổi ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”

CẤU TRÚC CỦA ĐỀ CƯƠNG
Phần A: Các câu hỏi ôn tập theo
cấu trúc môn học

Phần B: Một số câu hỏi trong bộ
đề thi vấn đáp (Có gợi ý trả lời)

Phần A: Các câu hỏi ôn tập theo cấu trúc môn học
I/CHƯƠNG 1: LUẬT HC – MỘT NGÀNH LUẬT CƠ BẢN
1/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HC
C1. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính? Cho ví dụ minh họa về từng nhóm đối tượng?
C2. Mọi quyết định của UBND tỉnh đều là nguồn của luật hành chính? Đúng hay sai?
C3. Luật hành chính sử dụng phương pháp bình đẳng – thỏa thuận trong những trường hợp
nào?
C4. Nêu mối quan hệ giữa đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật hành
chính.Trong xu hướng xây dựng nhà nước pháp quyền, theo anh (chị) luật hành chính sẽ sử dụng
phương pháp nào là chủ yếu?
C5. Phân biệt tập hợp hóa và pháp điển hóa. Tại sao luật hành chính chưa thể pháp điển hóa?
C6. Tại sao nói luật hành chính là ngành luật về tổ chức và quản lý hành chính? Chứng minh
rằng luật hành chính là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
C7. Mọi văn bản của chính phủ đều là nguồn của luật hành chính? Mọi vấn đề về tổ chức và hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nước đều do luật hành chính điều chỉnh. Đúng hay sai?
C8. Luật hành chính điều chỉnh một số hoạt động của cơ quan Viện kiểm sát. Đúng hay sai?
C9. Một số quyết định của thủ trưởng cơ quan thuộc bộ là nguồn của Luật Hành chính. Đúng
hay sai? Một số quyết định của giám đốc Sở là nguồn của luật hành chính. Đúng hay sai?
C10. Một số quyết định của thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là nguồn của
Luật hành chính. Đúng hay sai?
C11. Tại sao luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh quyển uy mệnh lệnh? Cho ví dụ
minh hoạt về phương pháp điều chỉnh này.
C12. Luật hành chính không điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Đúng hay sai?
C13. Cho ví dụ và phân tích để làm rõ mối quan hệ giữa Luật hiến pháp và Luật hành chính?
C14. Vai trò của Luật hành chính đối với quá trình cải cách Bộ máy hành chính ở nước ta hiện
nay. Cho ví dụ minh hoạ?
2/ QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH & QUAN HỆ PLHC
C15. Mối quan hệ giữa CT UBND tỉnh và CT UBND xã luôn là quan hệ pháp luật hành chính?
Giải thích? (Xét với tư cách là CT UBND)
C16. Có phải tất cả các mối quan hệ giữa 2 ông này đều là quan hệ pháp luật hành chính hay
không?
C17. Cho ví dụ về quy phạm vật chất và quy phạm thủ tục luật hành chính. ...
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH
(CÁC CÂU HỎI NẰM TRONG BỘ ĐỀ THI VẤN ĐÁP)
“ Hãy theo đuổi ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”
Phần A: Các câu hỏi ôn tập theo cấu trúc môn học
I/CHƯƠNG 1: LUẬT HC – MỘT NGÀNH LUẬT CƠ BẢN
1/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HC
C1. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính? Cho ví dụ minh họa về từng nhóm đối tượng?
C2. Mọi quyết định của UBND tỉnh đều là nguồn của luật hành chính? Đúng hay sai?
C3. Luật hành chính s dụng phương pháp nh đẳng thỏa thuận trong những trường hợp
nào?
C4. Nêu mối quan hệ giữa đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật hành
chính.Trong xu hướng xây dựng nhà nước pháp quyền, theo anh (chị) luật hành chính s sử dụng
phương pháp nào là chủ yếu?
C5. Phân biệt tập hợp hóa và pháp điển hóa. Tại sao luật hành chính chưa thể pháp điển hóa?
C6. Tại sao nói luật nh chính là ngành luật về t chức quản hành chính? Chứng minh
rằng luật hành chính là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
C7. Mọi văn bản của chính phủ đều là nguồn của luật hành chính? Mọi vấn đề về tổ chức và hoạt
động của cơ quan hành chính nhà nước đều do luật hành chính điều chỉnh. Đúng hay sai?
C8. Luật hành chính điều chỉnh một số hoạt động của cơ quan Viện kiểm sát. Đúng hay sai?
C9. Một số quyết định của th trưởng cơ quan thuộc bộ nguồn của Luật Hành chính. Đúng
hay sai? Một số quyết định của giám đốc Sở là nguồn của luật hành chính. Đúng hay sai?
C10. Một số quyết định của thủ trưởng quan chuyên môn thuộc UBND huyện nguồn của
Luật hành chính. Đúng hay sai?
C11. Tại sao luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh quyển uy mệnh lệnh? Cho d
minh hoạt về phương pháp điều chỉnh này.
C12. Luật hành chính không điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Đúng hay sai?
C13. Cho ví dụ và phân tích để làm rõ mối quan hệ giữa Luật hiến pháp và Luật hành chính?
C14. Vai trò của Luật hành chính đối với quá trình cải cách Bộ máy hành chính nước ta hiện
nay. Cho ví dụ minh hoạ?
2/ QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH & QUAN HỆ PLHC
C15. Mối quan hệ giữa CT UBND tỉnh CT UBND xã luôn là quan hệ pháp luật hành chính?
Giải thích? (Xét với tư cách là CT UBND)
C16. phải tất cả các mối quan hệ giữa 2 ông này đều quan hệ pháp luật hành chính hay
không?
C17. Cho ví dụ về quy phạm vật chấtquy phạm thủ tục luật hành chính. Phân tích mối quan
hệ giữa chúng?
Bạch Quang Dũng – KH12 – THANH TRA, HV HCQG
CẤU TRÚC CỦA ĐỀ CƯƠNG
Phần A: Các câu hỏi ôn tập theo
cấu trúc môn học
Phần B: Một số câu hỏi trong bộ
đề thi vấn đáp (Có gợi ý trả lời)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: khongnennoinhieu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 670