Ktl-icon-tai-lieu

Đề Tài :”Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất”

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 3 lần
“Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa tài nguyên và môi trường

BÀI TIỂU LUẬN THỔ NHƯỠNG

Đề Tài :”Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất”

Giáo viên hướng dẫn: PHAN QUỐC HƯNG
Nhóm thực hiện :
1. Đoàn Văn Hà -574436
2. Phạm Xuân Chung -574420 (NT)
3. Ưng Sỹ Hùng - 574446
4. Phạm Quang Trường - 574508
5. Ngô Thị Lan - 573795
6. Nguyễn Ngọc Anh - 562772
7.Trần Văn Lý - 574474
8.Dương Đức Anh - 574408.
9. Nguyễn Văn Long –574470

HÀ NỘI - 2013
0

“Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất”

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu ……………………………………………………………………………………………………..2
NỘI DUNG……………………………………………………………………………………………………..3
1. Khái Quát Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Sinh Học Trong Sử Lý Ô Nhiễm Môi Trường
Đất……….……………………………………………………………………………………………………..3
1.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường đất……………………………………………………………………….3
1.2 Tổng quát về biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm môi trường đất…………………………………...3
2. Một Số Nguyên Nhân Ô Nhiễm Đất………………………………………………………………………..5
2.1 Nguyên nhân ô nhiễm dất do hóa chất, tích lũy kim loại nặng trong đất…………………………….….5
2.1.1 Ô nhiễm đất do phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật………………………………………………….5
2.1.2 Ô nhiễm do chất độc hoá học trong chiến tranh để lại…………………………………………………7
2.1.3 Ô nhiễm đất do các chất thải ở thành phố, khu công nghiệp………………………………………….8
2.2 Nguyên Nhân Gây Ô Nhiễm Đất Do Dầu Mỏ ……..…………………………………………………….10
2.2.1. Do tàu chở dầu bị tai nạn, đắm trên đại dương……………………………………………………….10
2.2.2. Do sự cố trên giàn khoan dầu…………………………………………………………………………..11
2.2.3. Ô nhiễm dầu do quá trình khai thác dầu trong thềm lục địa………………………………………….12
2.2.4. Ô nhiễm dầu do quá trình chế biến tại các cơ sở lọc dầu ven biển………………………………… ..12
2.2.5. Do rò rỉ, tháo thải dầu mỏ trên đất liền…………………………………………………………… …12
2.3.1 Ô Nhiễm Đất Do Ký Sinh Trùng……………………………………………………………………… 13
3. Các Phương Pháp Sử Lý Ô Nhiễm Đất Bằng Phương Pháp Sinh Học…………………………………15
3.1 Biện pháp sử lý ô nhiễm kim loại nặng bằng thực vật………………………………………………..…15
3.1.1 Các loài thực vật có khả năng hấp thụ kim loại nặng……………………………………………… ..17
3.2 Biện pháp sinh học khắc phục ô nhiễm dầu…………………………………………………………… 18
3.2.1 Xử lý bằng phương pháp vi sinh……………………………………………………………………….18
3.2.2 Khắc phục dầu bằng phương pháp sinh học:……………………………………………………… ..18
3.3. Phương pháp sinh học xử lý đất ô nhiễm ký sinh trùng………………………………………………..20
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………...22
Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………...
Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất”
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa tài nguyên và môi trường
BÀI TIỂU LUẬN THỔ NHƯỠNG
Đề Tài :”Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất”
Giáo viên hướng dẫn: PHAN QUỐC HƯNG
Nhóm thực hiện :
1. Đoàn Văn Hà -574436
2. Phạm Xuân Chung -574420 (NT)
3. Ưng Sỹ Hùng - 574446
4. Phạm Quang Trường - 574508
5. Ngô Thị Lan - 573795
6. Nguyễn Ngọc Anh - 562772
7.Trần Văn Lý - 574474
8.Dương Đức Anh - 574408.
9. Nguyễn Văn Long –574470
HÀ NỘI - 2013
0
Đề Tài :”Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề Tài :”Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất” - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Đề Tài :”Biện pháp sinh học trong sử lý ô nhiễm đất” 9 10 939