Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: các yếu tố ảnh hưởng đến số lần đến thư viện của sinh viên các trường đại học tp. Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi dinhquan1994
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: các yếu tố ảnh hưởng đến số lần đến thư viện của sinh viên
các trường đại học tp. Hồ Chí Minh

Bố cục chính của đề tài(2 phần)

•
•

Giới thiệu
Nội dung chính

Lý do chọn đề tài

•
•
•
•

Sự phát triển của khoa học công nghệ
Thư viện là nơi giúp các sinh viên tiếp cận với tri thức.
Cung cấp hệ thống tri thức đầy đủ
Đại học là nơi tự học, tự nghiên cứu vai trò của thư viện càng thể
hiện rõ.

Đối tượng khảo sát

•

Sinh viên của 26 trường cao đẳng, đại học tp. Hồ Chí minh.

Hình logo các trường

Phương pháp chọn mẫu và pp kiểm định

•

Chọn mẫu ngẫu nhiên từ sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

•

Kiểm định bằng pp bình phương nhỏ nhất (OLS)

Mục tiêu hướng đến của đề tài

•
•
•
•

Tìm hiểu thói quen đọc sách và sử dụng.
Mặt tốt và hạn chế của thư viện.
Tìm ra nguyên nhân sinh viên ít đến thư viện.
Một số ý kiến đề xuất, giải pháp hoàn thiện.

Mục tiêu nghiên cứu

•

Thực hiện các phương trình hồi quy, ước lượng được các khoảng
tin cậy.

•
•
•

Thực hiện kiểm định bỏ biến(Wald).
Thực hiện kiểm định phương sai thay đổi(White).
Hiểu được ý nghĩa các thông số.

Nội dung chính

•
•
•
•

Thiết lập mô hình mức ý nghĩa 5%.
Biến phụ thuộc: SL (lần/tháng).
Biến độc lập: GT, TG, KG, STP, BT, CSTB, DMDD, SLM, TD.
Mô hình tổng thể:SL=β1+ β2*GT+ β3*TG+ β4*KG+ β5*STP+
β6*BT+ β7*CSTB+ β8*DMDD+ β9*SLM+ β10*TD+ єi

...
Đề tài: các yếu tố ảnh hưởng đến số lần đến thư viện của sinh viên
các trường đại học tp. Hồ Chí Minh
Đề tài: các yếu tố ảnh hưởng đến số lần đến thư viện của sinh viên các trường đại học tp. Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: các yếu tố ảnh hưởng đến số lần đến thư viện của sinh viên các trường đại học tp. Hồ Chí Minh - Người đăng: dinhquan1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đề tài: các yếu tố ảnh hưởng đến số lần đến thư viện của sinh viên các trường đại học tp. Hồ Chí Minh 9 10 795