Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Chế biến yaourt trái cây từ sữa bò tươi"

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 5352 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

UNG MINH ANH THƯ
MSSV: DTP010912

CHẾ BIẾN YAOURT TRÁI CÂY TỪ SỮA BÒ TƯƠI

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Ths. Dương Thị Phượng Liên
Ks. Trần Xuân Hiển

Tháng 6. 2005

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

CHẾ BIẾN YAOURT TRÁI CÂY TỪ SỮA BÒ TƯƠI

Do sinh viên: Ung Minh Anh Thư thực hiện và đệ nạp
Kính trình hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp xét duyệt

Long xuyên, ngày… …tháng… …năm 2005
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

GV1 Ths. Dương Thị Phượng Liên

GV2 Ks. Trần Xuân Hiển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấp thuận luận văn đính kèm với tên
đề tài: CHẾ BIẾN YAOURT TRÁI CÂY TỪ SỮA BÒ TƯƠI
Do sinh viên: UNG MINH ANH THƯ
Thực hiện và bảo vệ trước hội đồng ngày: ..................................................
Luận văn đã được hội đồng đánh giá ở mức:...............................................
Ý kiến của hội đồng: ....................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Long xuyên, ngày …. tháng …. năm 2005
Chủ tịch Hội đồng
DUYỆT
BAN CHỦ NHIỆM KHOA NN - TNTN

TIỂU SỬ CÁ NHÂN

Họ và tên: Ung Minh Anh Thư
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1983
Nơi sinh: Thốt Nốt - Cần Thơ
Con Ông: Ung Văn Tiết
và Bà: Huỳnh Thu Nguyệt
Địa chỉ: 397 - Tân An - Tân Huề - Thanh Bình - Đồng Tháp
Đã tốt nghiệp phổ thông năm: 2001
Vào Trường Đại Học An Giang năm 2001 học lớp ĐH2TP2 khóa 2
thuộc Khoa Nông Nghiệp và Tài Nguyên Thiên Nhiên và đã tốt nghiệp kỹ sư ngành
Công nghệ thực phẩm năm: 2005

LỜI CẢM TẠ
Con luôn khắc ghi công ơn cha mẹ đã chịu bao gian lao khó
nhọc nuôi dạy con được như ngày hôm nay.
Xin chân thành cảm tạ Cô Dương Thị Phượng Liên cùng
Thầy Trần Xuân Hiển, đã tận tình hướng dẫn và truyền đạt những
kinh nghiệm quí báu, cung cấp cho em những tài liệu cần thiết...
TRƯỜNG ĐẠI HC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
UNG MINH ANH THƯ
MSSV: DTP010912
CH BIN YAOURT TRÁI CÂY T SA BÒ TƯƠI
LUN VĂN TT NGHIP K SƯ NGÀNH CÔNG NGH THC PHM
GIÁO VIÊN HƯỚNG DN
Ths. Dương Th Phượng Liên
Ks. Trn Xuân Hin
Tháng 6. 2005
Đề tài "Chế biến yaourt trái cây từ sữa bò tươi" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Chế biến yaourt trái cây từ sữa bò tươi" - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Đề tài "Chế biến yaourt trái cây từ sữa bò tươi" 9 10 4