Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Công ty Honda

Được đăng lên bởi Chi Nguyễn
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5515 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
--------

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Bài thuyết trình 1 và 2
Đề tài:

CÔNG TY HONDA

GVHD: TS. Nguyễn Xuân Lãn
SVTH: Nguyễn Thị Thảo Chi – 36K07.3
Bùi Thị Minh Hằng

– 36K07.3

Trần Thị Thanh Tâm

– 36K07.3

Trần Thị Huyền Trang – 36K07.3
Lớp học phần: QTCL3_12

Đà Nẵng, tháng 09 năm 2013
MỤC LỤC
PHẦN A: SỨ MỆNH – VIỄN CẢNH – CÁC GIÁ TRỊ...........................................................3
Thành tựu...............................................................................................................................7
3.1.2.2 Mô tả sống động ..................................................................................................11
3.2 Tuyên bố sứ mệnh.........................................................................................................12
3.2.1 Định nghĩa kinh doanh............................................................................................13
3.2.2 Hệ thống giá trị......................................................................................................13
PHẦN B – PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI.........................................................18
I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ............................................................................18
1.3 Môi trường kinh tế.....................................................................................................23
II. PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ CẠNH TRANH.......................................................................27
2.1 Định nghĩa ngành......................................................................................................27
2.2 Đặc điểm ngành sản xuất ô tô tại Nhật Bản..................................................................27
2.3 Chu kỳ ngành.................................................................................................................28
2.4 Phân tích mô hình 5 lực lượng cạnh tranh......................................................................32
2.5 Các nhóm chiếm lược....................................................................................................38
2.6 Động thái các đối thủ.....................................................................................................40
2.7 Các lực lượng dẫn dắt sự thay đổi ngành.......................................................................43
2.7.1 Sự cải tiến sản phẩm, thay đổi công nghệ...............................................................43
2.8 Các nh...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG
TRƯỜNG
ĐẠI HỌC KINH TẾ
ĐẠI HỌC KINH TẾ
---- ----
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Bài thuyết trình 1 và 2
Đề tài:
CÔNG TY HONDA
GVHD: TS. Nguyễn Xuân Lãn
SVTH: Nguyễn Thị Thảo Chi – 36K07.3
Bùi Thị Minh Hằng – 36K07.3
Trần Thị Thanh Tâm – 36K07.3
Trần Thị Huyền Trang – 36K07.3
Lớp học phần: QTCL3_12
Đề tài : Công ty Honda - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Công ty Honda - Người đăng: Chi Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Đề tài : Công ty Honda 9 10 867