Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Giải pháp Marketingmix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế thị trường đầy biến động, đặc biệt là xu thế cạnh tranh
ngày càng khốc liệt, marketing được coi là một trong những công cụ không thể
thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp doanh nghiệp tạo lập uy
tín và vị thế vững chắc trước đối thủ.
Marketing- mix là thành tố cơ bản nhất trong hoạt động marketing. Đó là các
hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thích ứng với
biến động thị trường. Các quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến giữ
vai trò quan trọng, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt
hàng thực phẩm, lĩnh vực chứa đựng sự cạnh tranh gay gắt, Công ty CP Chế biến
Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc ý thức được tầm quan trọng then chốt của hoạt động
marketing, đặc biệt là marketing mix. Do vậy, Công ty rất chú trọng vào công tác
này nhằm tìm ra những đường hướng, chiến lược kinh doanh đúng đắn, tạo ra
những lợi thế cạnh tranh bền vững để duy trì vị trí của người đứng đầu trên thị
trường bánh kẹo, thực phẩm chế biến.
1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh từ đó đưa ra các giải
pháp Marketing mix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.
2. Kết cấu của bài tiểu luận
Ngoài Lời mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu theo 2 phần
-

Phần 1: Phân tích các nhân tố môi trường Marketing ảnh hưởng đến hoạt
động Marketing của Kinh Đô

-

Phần 2: Các giải pháp Marketing mix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực
phẩm Kinh Đô miền Bắc.

2

1.2.2. Các yếu tố tác động đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh bánh kẹo
1.2.2.1.

Vốn

Hiện nay mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng đang dao động ở mức
khá cao từ 13-19%, và mức lãi suất này khó có thể giảm xuống do tác động của cả
yếu tố liên quan đến quy định nghiêm ngặt của NHNN nhằm đảm bảo tính an toàn
của hệ thống ngân hàng và các yếu tố khách quan khác. Do đó, đa số các doanh
nghiệp trong đó có các doanh nghiệp sản xuất bán kẹo đều rơi vào tình trạng thiếu
vốn. Vì thế các doanh nghiệp có tiềm năng về vốn, hoạt động hiệu quả sẽ trụ vững
và vượt qua giai đoạn khó khăn này, còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh
nghiệp thiếu vốn, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả sẽ có nguy cơ bị đào thải.
1.2.2.2. Công nghệ
Công nghệ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng cũng như sản lượng của
các doanh nghiệp bánh kẹo tại Việt Nam. Hiện nay, dây chuyền công nghệ sản xu...
1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện kinh tế thị trường đầy biến động, đặc biệt là xu thế cạnh tranh
ngày càng khốc liệt, marketing được coi một trong những công c không thể
thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp doanh nghiệp tạo lập uy
tín và vị thế vững chắc trước đối thủ.
Marketing- mix là thành tố cơ bản nhất trong hoạt động marketing. Đó là các
hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thích ứng với
biến động thị trường. Các quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến giữ
vai trò quan trọng, xuyên suốt trong toàn b quá trình hoạt động sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các mặt
hàng thực phẩm, nh vực chứa đựng s cạnh tranh gay gắt, Công ty CP Chế biến
Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc ý thức được tầm quan trọng then chốt của hoạt động
marketing, đặc biệt marketing mix. Do vậy, Công ty rất chú trọngo côngc
này nhằm tìm ra những đường ớng, chiến ợc kinh doanh đúng đắn, tạo ra
những lợi thế cạnh tranh bền vững đ duy trì vị trí của người đứng đầu trên thị
trường bánh kẹo, thực phẩm chế biến.
1. Mục đích nghiên cứu
Trên s phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh từ đó đưa ra các giải
pháp Marketing mix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc.
2. Kết cấu của bài tiểu luận
Ngoài Lời mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, đề tài được kết cấu theo 2 phần
- Phần 1: Phân tích các nhân tố môi trường Marketing ảnh hưởng đến hoạt
động Marketing của Kinh Đô
- Phần 2: Các giải pháp Marketing mix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực
phẩm Kinh Đô miền Bắc.
Đề tài: Giải pháp Marketingmix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Giải pháp Marketingmix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Đề tài: Giải pháp Marketingmix cho Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc 9 10 648