Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Hoàn thiện chính sách truyền thông cổ động tại công ty TNHH phân phối thực phẩm An nam Đà Nẵng

Được đăng lên bởi minhminhqb91-gmail-com
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6089 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Hải
Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Thân

Khoá học

: 2010 – 2013

Lớp

: C10QT2

Đề Cương Chi Tiết

SVTH: Nguyễn Thị Thân

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền king tế ngày nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì
đồi hỏi phải cạnh tranh khốc liệt từng mặt hàng, từng ngành hàng. Đối với tại nhánh Công
ty TNHH Phân Phối Thực Phẩm Ân Nam Đà Nẵng cũng vậy, Công ty muốn trở thành
doanh nghiệp uy tín trên thị trường thì đồi hỏi phải tạo cho mình một vị trí riêng bằng
cách xây dựng các chính sách Marketing phù hợp. Trong quá trình thực tế tài công ty em
thấy chính sách truyền thông cổ động của công ty đối với thực phẩm, bánh kẹo, nước
uống …chưa được đầu tư đúng mức nên em chọn đề tài: “HOÀN THIỆN CHÍNH
SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THỰC
PHẨM ÂN NAM ĐÀ NẴNG” .
Đề tài được chia làm 3 phần:
Phần I:Cơ sở lý luận của đề tài.
Phần II:Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty.
Phần III: Phân tích thực trạng chính sách truyền thông cổ động cho thực phẩm
bánh kẹo, nước uống … của công ty.
Để thực hiện đề tài này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các anh
chị trong phong kinh doanh của công ty và sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên Trần
Thị Hải.
Đá Nẵng, tháng 4 năm 2013
SVTH: Nguyễn Thị Thân

GVHD: Trần Thị Hải

Trang 2

Đề Cương Chi Tiết

SVTH: Nguyễn Thị Thân

PHẦN I
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG
THỰC PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THỰC PHẨM ÂN NAM ĐÀ
NẴNG
1.1

KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, MỤC TIÊU QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG CỔ

ĐỘNG.
1.1.1 Khái niệm Vai trò Mục tiêu cho quá trình truyền thông cổ động
1.1.1.1 Khái niệm
Hệ thống truyền thông cổ động hay truyền thông marketing là việc sử dụng các
công cụ marketing chủ yếu nhằm truyền đạt những thông tin càn thiết về hình ảnh, sản phẩm

hay dịch vụ đến với khách hàng mục tiêu. Để việc này đạt được hiệu quả doanh nghiệp
vần có một hệ thống truyền thông marketing.
Quảng cáo
Marketing trực
tiếp
Khuyến mãi
Quan hệ công

Người
tiêu
dùng

chúng
Bán trực tiếp

Công
chúng

GVHD: Trần Thị Hải

Trang 3

Đề Cương Chi Tiết

SVTH: Nguyễn Thị Thân

Hình 1.1 Hệ thống truyền thông marketing
1.1.1.2 Vai trò của hoạt động truyền thông cổ động
 Là công cụ hữu hiệu trong việc chiếm lĩnh thị trường và tăng tính cạnh cạnh tranh của
hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
 Cung cấp cho khách hàng những tiềm năng những thông tin cần thiết, những dịch vụ ưu
đãi để tiếp tục ph...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Hải
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Thân
Khoá học : 2010 – 2013
Lớp : C10QT2
Đề tài : Hoàn thiện chính sách truyền thông cổ động tại công ty TNHH phân phối thực phẩm An nam Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Hoàn thiện chính sách truyền thông cổ động tại công ty TNHH phân phối thực phẩm An nam Đà Nẵng - Người đăng: minhminhqb91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đề tài : Hoàn thiện chính sách truyền thông cổ động tại công ty TNHH phân phối thực phẩm An nam Đà Nẵng 9 10 524