Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI “KHAI THÁC BƯU PHẨM BƯU KIỆN”

Được đăng lên bởi vanhop08-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ TIN HỌC - VIỄN THÔNG DỒNG NAI

NGÀNH KHAI THÁC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

 

KHOA KINH TẾ

BÁO CÁO THỰC TẬP

ĐỀ TÀI “KHAI THÁC BƯU PHẨM BƯU KIỆN”

NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
MÃ SỐ: 403

Giáo viên hướng dẫn:Trần Phương Ánh
Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngà
Khoá học: 2011 – 2013

Đồng Nai, 2013

...
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ TIN HỌC - VIỄN THÔNG DỒNG NAI
NGÀNH KHAI THÁC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
  KHOA KINH TẾ
BÁO CÁO THỰC TẬP
ĐỀ TÀI “KHAI THÁC BƯU PHẨM BƯU KIỆN”
NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
MÃ SỐ: 403
Giáo viên hướng dẫn:Trần Phương Ánh
Sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngà
Khoá học: 2011 – 2013
Đồng Nai, 2013
ĐỀ TÀI “KHAI THÁC BƯU PHẨM BƯU KIỆN” - Người đăng: vanhop08-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ TÀI “KHAI THÁC BƯU PHẨM BƯU KIỆN” 9 10 991