Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ MÔN HƯỚNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi AnPhu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Trang 1

Đề tài phương pháp nghiên cứu khoa học

LỜI CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn các tập thể và cá nhân:
-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.

-

VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC ĐH TRÀ VINH.

-

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐH TRÀ VINH

-

BAN GIÁM ĐỐC TTGDTX THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC.

-

QUÝ THẦY CÔ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH

-

QUÝ THẦY CÔ GIÁO VIÊN TTGDTX THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Đã hết lòng, hết sức tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sỹ Trương Tấn Tài đã
tân tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài phương pháp nghiên cứu khoa học này.
Do thời gian và năng lực có hạn, nên đề tàu chắc chắn còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong
nhận được sự chỉ bảo góp ý cảu tất cả quý vị.
Xin trân trọng cảm ơn!

TÁC GIẢ ĐỀ TÀI
TRƯƠNG THANH THIỆN

GVHD: ThS TRƯƠNG TẤN TÀI

HVTH: TRƯƠNG THANH THIỆN

Trang 2

Đề tài phương pháp nghiên cứu khoa học

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nhiều năm qua, công tác hướng nghiệp ở bậc THPT chưa đạt được nhiều thành
tựu tốt đẹp, chưa tạo được sự thành công trong công tác GD-ĐT của các trường TCCN, CĐ
và ĐH. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, hướng nghiệp không chỉ dừng lại ở bậc THPT
mà vẫn phải tiếp nối ở các bậc đào tạo sau đó. Và trách nhiệm của các trường THPT, TCCN,
CĐ, ĐH trong công tác này là rất nặng nề. Bởi, chúng ta phải hướng nghiệp như thế nào để
các em có “nghề” và có “nghiệp”.
Chúng ta thử đặt ra các câu hỏi sau: Như thế nào là “nghề”? Thế nào là “giỏi nghề”?
Tại sao phải “chọn nghề” và “giỏi nghề”?... Đây là những vấn đề mang tính chiến lược trong
công tác hướng nghiệp. Vì, hướng nghiệp không chỉ là định hướng, phân tích cho học sinh
hiểu về ngành nghề, mà chúng ta còn phải chỉ ra cho học sinh một vấn đề rất quan trọng: học
ngành nghề nào, ở cấp độ nào, học vì mục đích gì - kết quả cuối cùng vẫn là các em có ứng
dụng nghề mình đã học vào thực tiễn công việc và đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao
động không?
Để giỏi nghề cần phải hội đủ ba yếu tố sau: Am tường chuyên môn (tài); tư duy tốt
(tầm); quan điểm đúng đắn (tâm). Hay nói cách khác, giỏi nghề được thể hiện qua tiêu chí
“tâm sáng, tầm cao, tài vượt trội”.
Vì vậy, thông qua đề tài này có thể giúp được các bạn đọc giả, các em học sinh có
được kỹ năng, kiến thức chọn nghề tương đối phù hợp dựa trên năng lực học tập.

TÁC GIẢ
TRƯƠNG THANH THIỆN

GVHD: ThS TRƯƠNG TẤN TÀI

HVTH: TRƯƠNG THANH THIỆN

Trang 3

Đề tài phương pháp nghiên cứu khoa học

DANH MỤC VIẾT TẮT
BGD – ĐT

Bộ Giáo ...
Đề tài phương pháp nghiên cứu khoa học Trang 1
LỜI CẢM ƠN
Xin chân thành cảm ơn các tập thể và cá nhân:
- TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH.
- VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC ĐH TRÀ VINH.
- KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐH TRÀ VINH
- BAN GIÁM ĐỐC TTGDTX THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC.
- QUÝ THẦY CÔ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH TRÀ VINH
- QUÝ THẦY CÔ GIÁO VIÊN TTGDTX THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC
Đã hết lòng, hết sức tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình học tập và nghiên cứu.
Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thạc s Trương Tấn Tài đã
tân tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài phương pháp nghiên cứu khoa học này.
Do thời gian và năng lực có hạn, nên đề u chắc chắn còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong
nhận được sự chỉ bảo góp ý cảu tất cả quý vị.
Xin trân trọng cảm ơn!
TÁC GIẢ ĐỀ TÀI
TRƯƠNG THANH THIỆN
GVHD: ThS TRƯƠNG TẤN TÀI HVTH: TRƯƠNG THANH THIỆN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ MÔN HƯỚNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ MÔN HƯỚNG NGHIỆP - Người đăng: AnPhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ MÔN HƯỚNG NGHIỆP 9 10 977