Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi nguyen-yen
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 4541 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào.
Chỉ khi nào nguồn nhân lực được tuyển dụng đầy đủ và sử dụng một cách có
hiệu quả thì tổ chức ấy mới có thể hoạt động một cách trơn tru và đạt được
những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh
hưởng và chịu sự chi phối bởi các nhân tố và mức độ ảnh hưởng khác nhau qua
các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong
hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì
nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để có thể
đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp để có thể tồn tại và phát
triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh
mẽ của khoa học công nghệ thì phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ
lao động lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Để làm được điều này doanh
nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc và một trong số đó là công
tác tuyển dụng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tuyển dụng, đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có thể nâng cao cả về mặt số lượng
và chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để có
thể thu hút và gìn giữ được lao động tới công ty làm việc và cống hiến. Tuyển
dụng, đào tạo và phát triển là công tác thu nhận người lao động vào làm việc tại
công ty đồng thời đào tạo những kỹ năng và kiến thức để người lao động có thể
vận dụng chúng một cách linh hoạt vào quá trình thực hiện công việc thường
ngày và chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những công việc trong tương lai.
Công ty TNHH Phương Đông mới kinh doanh thêm về dịch vụ các nhà
hàng trong thời gian chưa lâu, do đó đội ngũ lao động của Công ty vẫn có những
sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người lao động vẫn còn chậm thay đổi để
có thể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của Công ty. Vì vậy, thực trạng của Công ty
luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn
1

nhân lực của Công ty để làm sao có thể tuyển dụng được đội ngũ nhân viên đáp
ứng được nhu cầu công việc và đào tạo nguồn lao động thực sự phù hợp với
những mục tiêu mà công ty đã đề ra trước mắt và cả trong lâu dài.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Việc nghiên cứu đề tại này là nhằm:
Hiểu rõ những lý luận về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
trong các doanh nghiệp.
Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác
tuyển dụng, đào t...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của bất cứ một xã hội hay một tổ chức nào.
Chỉ khi nào nguồn nhân lực được tuyển dụng đầy đủ s dụng một cách
hiệu quả thì tổ chức ấy mới thể hoạt động một cách trơn tru đạt được
những thành công như mong đợi. Hoạt động của mỗi tổ chức đều chịu ảnh
hưởng chịu sự chi phối bởi các nhân tvà mức độ ảnh hưởng khác nhau qua
các thời kỳ, nhưng nguồn nhân lực vẫn luôn giữ được vai trò quyết định trong
hoạt động của bất cứ tổ chức nào. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của mình thì
nguồn nhân lực trong các tổ chức cũng phải ngày càng tự hoàn thiện để thể
đáp ứng được những nhu cầu đặt ra. Các doanh nghiệp để thể tồn tại phát
triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt cùng với sự phát triển ngày càng mạnh
mẽ của khoa học công nghệ thì phải tìm mọi cách để trang bị cho mình đội ngũ
lao động lớn mạnh c về số lượng chất lượng. Để làm được điều này doanh
nghiệp cần phải thực hiện đồng thời nhiều công việc một trong số đó công
tác tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Tuyển dụng, đào tạo
phát triển nguồn nhân lực giúp doanh nghiệp có thể nâng cao cả về mặt số lượng
và chất lượng đội ngũ lao động trong công ty, đồng thời cũng tạo điều kiện để có
thể thu hút gìn giữ được lao động tới công ty làm việc cống hiến. Tuyển
dụng, đào tạo phát triển công tác thu nhận người lao động vào làm việc tại
công ty đồng thời đào tạo những kỹ năng kiến thức để người lao động có thể
vận dụng chúng một cách linh hoạt vào q trình thực hiện công việc thường
ngày và chuẩn bị để thực hiện tốt hơn những công việc trong tương lai.
Công ty TNHH Phương Đông mới kinh doanh thêm về dịch vụ các nhà
hàng trong thời gian chưa lâu, do đó đội ngũ lao động của Công ty vẫn có những
sự xáo trộn và trình độ kiến thức của người lao động vẫn còn chậm thay đổi đ
thể đáp ứng được nhu cầu đặt ra của Công ty.vậy, thực trạng của Công ty
luôn đặt ra những đòi hỏi với công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn
1
Đề tài : Nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Nguồn nhân lực - Người đăng: nguyen-yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
Đề tài : Nguồn nhân lực 9 10 659