Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : Phần mềm quản lý thư viện

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
------oOo------

Báo Cáo Đồ Án
XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Đề tài:

GIÁO VIÊN : Trần Minh Triết
SVTH
: Lê Thị Mỹ Hạnh
MSSV
: 02HC328

1/2005
1/27

MỤC LỤC

a) Đăng ký chờ mượn sách:..................................................................................................................3
b) Mượn sách:.......................................................................................................................................4
c) Trả sách:...........................................................................................................................................4
d) Phát sinh báo cáo thống kê:..............................................................................................................4

2/27

Chương 1 :

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1) KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
Một thư viện cần quản lý việc đăng ký, mượn và trả sách của các bạn đọc thư viện. Sau đây là
phần mô tả theo các nghiệp vụ hàng ngày của thư viện:
Thủ thư gọi sách là đầu sách (dausach). Mỗi đầu sách có một ISBN để phân biệt với các đầu sách
khác. Các đầu sách có cùng tựa (tuasach) sẽ có ISBN khác nhau nếu chúng được dịch ra nhiều thứ
tiếng (ngonngu) khác nhau và được đóng thành bìa (bia) khác nhau. Mỗi tựa sách có một mã tựa sách
để phân biệt với các tựa sách khác. (Mã số được đánh số tự động, bắt đầu từ 1, 2, 3, ,…). Một đầu sách
có thể có nhiều bản sao (cuonsach) ứng với đầu sách đó. Mỗi đầu sách có một trạng thái ( trangthai)
cho biết cuốn sách đó có thể cho mượn được hay không. Mỗi tựa sách của một tác giả ( tacgia) và có
một bản tóm tắt nội dung ( tomtat) của sách (có thể là một câu hay vài trang). Khi bạn đọc muốn biết
nội dung của cuốn sách nào, thì thủ thư sẽ xem phần tóm tắt của tựa sách đó và trả lời bạn đọc. Hoặc
bạn đọc có thể tự xem tóm tắt bằng cách chọn chức năng Tra cứu sách của phần mềm.
Để trở thành độc giả (docgia) của thư viện, thì mỗi bạn đọc phải đăng ký và cung cấp các thông
tin cá nhân cũng như địa chỉ và điện thoại của mình. Thủ thư sẽ cấp cho bạn đọc một thẻ điện tử, trên
đó có mã số thẻ chính là mã số bạn đọc để phân biệt các bạn đọc khác. (Mã số được đánh số tự động,
bắt đầu từ 1, 2, 3, ,…). Thẻ này có giá trị trong 6 tháng kể từ ngày đăng ký. Một tuần trước ngày hết
hạn thẻ, thủ thư sẽ thông báo cho bạn đọc biết để đến gia hạn thêm.
Một bạn đọc (gọi là nguoilon) có thể bảo lãnh cho những người khác nhỏ hơn 18 tuổi (gọ...
Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin
------oOo------
Báo Cáo Đồ Án
XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
Đề tài:
GIÁO VIÊN : Trần Minh Triết
SVTH : Lê Thị Mỹ Hạnh
MSSV : 02HC328
1/2005
1/27
Đề tài : Phần mềm quản lý thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : Phần mềm quản lý thư viện - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Đề tài : Phần mềm quản lý thư viện 9 10 747