Ktl-icon-tai-lieu

đề tài quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi hieukt25
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề Án Môn Học (Lớp B2QT13(Đ1))

Phần mở đầu:
Như Bác đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” “Muôn việc thành
công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém…”. Công tác nhân sự là khâu then
chốt trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhà nước nói riêng và các cơ quan,
tổ chức nói chung. Không chỉ là khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của mỗi cơ
quan, đơn vị mà công tác nhân sự còn là nguyên nhân của mọi nguyên nhân thành
hoặc bại của mỗi cơ quan, đơn vị.
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong những năm qua
đã đạt được những thành tựu và tạo ra tiền đề quan trọng để công nghiệp hoá và hiện
đại hoá đất nước. Một trong những nguyên nhân tạo nên những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa cực kỳ quan trọng trong những năm đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo
vệ tổ quốc của đất nước ta là nhờ công tác cán bộ mà nghị quyết các Đại hội VI, VII,
VIII và IX của Đảng đã nhiều lần khẳng định. Đây là công tác đặc biệt quan trọng
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Cũng với tầm quan trọng đó, tại Đà
Nẵng, đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có cuộc tiếp xúc và
nói chuyện với hơn 4.000 cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp của thành phố ,
đã nêu rõ: “Bây giờ chúng ta còn đang làm việc, tùy theo khả năng mà được bố trí
chức vụ, nhiệm vụ khác nhau, nhưng điều có ý nghĩa là đến khi nghỉ hưu ta nhìn bạn
bè, đồng nghiệp, cuối cùng xem lại mình đã làm được những việc gì, chứ không phải
đã kinh qua những chức vụ gì. Người đời không nhớ các anh đã kinh qua chức vụ gì,
mà chỉ nhớ các anh đã làm được cái gì. Vì vậy cũng đừng quá nặng nề với cái chức,
cứ phấn đấu làm cho tốt, tập thể sẽ phát hiện và tập thể sẽ tín nhiệm”.
Vị trí của công tác nhân sự gắn liền với vai trò đội ngũ công nhân viên Công
Ty. Nhân sự là 1 trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất
bại của từng cơ quan, đơn vị. Cty CP NSB là công ty chuyên cung cấp thực phẩm
cho các đơn vị trường học, nhà hàng … trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, BGĐ Công Ty luôn coi công tác quản
lý và tổ chức nhân sự là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp thiết và thường xuyên của
đơn vị. Do Vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp nhân sự ở Công Ty trong
những năm qua luôn được coi trọng và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản
xuất và kinh doanh của đơn vị. Tuy vậy, nhìn chung công tác tổ chức, lựa chọn, sắp
xếp đội ngũ nhân sự vẫn còn những hạn chế nhất định chưa đáp ứng được đầy đủ yêu
cầu nhiệm vụ kinh doanh, nhất là...
Đề Án Môn Học (Lớp B2QT13(Đ1))
Phần mở đầu:
Như Bác đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” “Muôn việc thành
công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém…”. Công tác nhân sự là khâu then
chốt trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhà nước nói riêng các quan,
tổ chức nói chung. Không chỉ khâu then chốt trong toàn bộ hoạt động của mỗi
quan, đơn vị mà công tác nhân s còn nguyên nhân của mọi nguyên nhân thành
hoặc bại của mỗi cơ quan, đơn vị.
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng lãnh đạo trong những năm qua
đã đạt được những thành tựu và tạo ra tiền đề quan trọng để công nghiệp hoá và hiện
đại hoá đất nước. Một trong những nguyên nhân tạo nên những thành tựu to lớn, có ý
nghĩa cực kỳ quan trọng trong những năm đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo
vệ tổ quốc của đất nước ta là nhờ công tác cán bộ mà nghị quyết các Đại hội VI, VII,
VIII và IX của Đảng đã nhiều lần khẳng định. Đây là công tác đặc biệt quan trọng
trong công cuộc xây dựng bảo v đất nước. Cũng với tầm quan trọng đó, tại Đà
Nẵng, đồng chí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Thanh đã cuộc tiếp xúc
nói chuyện với hơn 4.000 cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp của thành phố,
đã nêu rõ: “Bây gi chúng ta còn đang làm việc, tùy theo khả năng được bố trí
chức vụ, nhiệm vụ khác nhau, nhưng điều ý nghĩađến khi nghỉ hưu ta nhìn bạn
bè, đồng nghiệp, cuối cùng xem lại mình đã làm được những việc gì, chứ không phải
đã kinh qua những chức vụ gì. Người đời không nhớ các anh đã kinh qua chức vụ gì,
chỉ nhớ các anh đã làm được cái gì. vậy cũng đừng quá nặng nề với cái chức,
cứ phấn đấu làm cho tốt, tập thể sẽ phát hiện và tập thể sẽ tín nhiệm”.
Vị trí của công tác nhân sự gắn liền với vai trò đội ngũ công nhân viên Công
Ty. Nhân sự 1 trong những nhân t quan trọng quyết định sự thành công hay thất
bại của từng quan, đơn vị. Cty CP NSB công ty chuyên cung cấp thực phẩm
cho các đơn vị trường học, nhà hàng … trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, BGĐ Công Ty luôn coi công tác quản
tổ chức nhân sự nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp thiết thường xuyên của
đơn vị. Do Vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp nhân sự ở Công Ty trong
những năm qua luôn được coi trọng mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản
xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy vậy, nhìn chung công tác tổ chức, lựa chọn, sắp
xếp đội ngũ nhân sự vẫn còn những hạn chế nhất định chưa đáp ứng được đầy đủ yêu
cầu nhiệm vụ kinh doanh, nhất là trong điều kiện hiện nay.
Từ những kiến thức đã được học trong quá trình học tập, để góp phần nhỏ
trong quá trình công tác tổ chức nhân sự tại Công Ty CP NSB, tôi đã chọn đề tài:
1
đề tài quản lý nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề tài quản lý nhân sự - Người đăng: hieukt25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
đề tài quản lý nhân sự 9 10 337