Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Quản trị hệ thống thương mại điện tử miền tây 24h

Được đăng lên bởi vangxanhtim1107
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CNTT & TT

Đề tài:

 Giáo viên hướng dẫn:

 Sinh viên thực hiện:

TS.Lê Quyết Thắng

Nguyễn Thị Hồng Loan 1117841
Lý Thanh Tâm 1117811
Lê Thị Hà Xuyên 1117866
Võ Văn Trung B1208838
Học kì 2
Năm học 2014 -2015

Quản trị hệ thống thương mại điện tử miền tây 24h

MỤC LỤC
I.

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI ......................................................................................................................... 2
1.

Lý do chọn đề tài ............................................................................................................................... 2

2.

Mục tiêu, phạm vi của đề tài............................................................................................................. 2

3.

Phương pháp nghiên cứu.................................................................................................................. 2

4.

Ý nghĩa ............................................................................................................................................... 2

II.

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ......................................................................................................................... 3
1.

Giới thiệu về doanh nghiệp............................................................................................................... 3

2.

Tổ chức nhân sự ................................................................................................................................ 3

3.

Tổ chức dữ liệu ................................................................................................................................. 3

4.

Trang thiết bị ..................................................................................................................................... 4

III.

ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO MẬT VÀO CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA WEBSITE 5

1.

Thủ tục đăng ký thành viên: ............................................................................................................. 5

2.

Thủ tục mua hàng ............................................................................................................................. 5

3.

Quy trình thanh toán trực tuyến: ..................................................................................................... 6

IV.

PHÂN TÍCH NGUY CƠ ........................................................................................................................ 8

1.

Nguy cơ từ bên trong ..............
TRƯỜNG ĐẠI HC CẦN THƠ
KHOA CNTT & TT
Đề tài:
Giáo viên hướng dn: Sinh viên thc hin:
TS.Lê Quyết Thng Nguyn Th Hng Loan 1117841
Lý Thanh Tâm 1117811
Lê Th Hà Xuyên 1117866
Võ Văn Trung B1208838
Hc kì 2
Năm học 2014 -2015
Đề tài: Quản trị hệ thống thương mại điện tử miền tây 24h - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Quản trị hệ thống thương mại điện tử miền tây 24h - Người đăng: vangxanhtim1107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Đề tài: Quản trị hệ thống thương mại điện tử miền tây 24h 9 10 549