Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Quy trình sản xuất rượu Vodka

Được đăng lên bởi Hồng Trà
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 12151 lần   |   Lượt tải: 46 lần
Viện sinh học và thực phẩm
      

CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Đề tài:

QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VODKA

GVHD: TH.S DƯƠNG VĂN TRƯỜNG
DANH SÁCH NHÓM ĐHTP4
Liêu Khả Chúc

08111301

Bùi Thị Bích Hằng

08243421

Nguyễn Thanh Nhanh

08110031

Tp.HCM, 17/06/2011

Viện sinh học và thực phẩm
      

CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Đề tài:

QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VODKA

GVHD: TH.S DƯƠNG VĂN TRƯỜNG
DANH SÁCH NHÓM ĐHTP4
1. Liêu Khả Chúc

08111301

2. Bùi Thị Bích Hằng

08243421

3. Nguyễn Thanh Nhanh

08110031

Tp.HCM, 17/06/2011

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............
Viện sinh học và thực phẩm
      
CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Đề tài:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VODKA
GVHD: TH.S DƯƠNG VĂN TRƯỜNG
DANH SÁCH NHÓM ĐHTP4
Liêu Khả Chúc 08111301
Bùi Thị Bích Hằng 08243421
Nguyễn Thanh Nhanh 08110031
Đề tài: Quy trình sản xuất rượu Vodka - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Quy trình sản xuất rượu Vodka - Người đăng: Hồng Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Đề tài: Quy trình sản xuất rượu Vodka 9 10 337