Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi truong-mam-non-quang-kim-bat-xat
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 6343 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sẽ tiếp tục phát triển với những
bước tiến nhảy vọt trong thế kỉ XXI, đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công
nghệ sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Cùng với đó là sự
phát triển năng động của các nền kinh tế, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa
đang làm cho việc rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước
trở nên hiện thực hơn.
Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước ta luôn xem giáo dục là quốc sách
hàng đầu. Phát triển giáo dục là nền tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao là
một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa –
hiện đại hóa, là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế
nhanh và bền vững. Để làm được điều đó trước hết cả nước ta đang phải thực
hiện phổ cập giáo dục và bước đầu đã đạt được những thành quả đáng kể. Vậy
phổ cập giáo dục là gì? Làm thế nào để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ năm tuổi?
Phổ cập giáo dục giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi là một trong
những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển giáo dục của nước ta nói
chung và của các địa phương nói riêng. Nhiệm vụ này nằm trong đề án phổ
cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2010- 2015 của thủ tướng
chính phủ.
Trong thời đại mở cửa, hội nhập kinh tế với toàn cầu và trước yêu cầu
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc hoàn thành phổ
cập giáo dục giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trên toàn quốc ngày càng trở
nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.
Mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non của nước ta giai đoạn 2010- 2015
là phải đảm bảo hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi miền được đến lớp để thực
hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về
thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt, và tâm lý sẵn sàng đi học, đảm
bảo chất lượng để trẻ em vào lớp 1. Đối với các xã, thị trấn phải đảm bảo các
1

điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị, đồ chơi trong các
trường lớp mầm non năm tuổi, huy động 95% trở lên số trẻ em năm tuổi ra
lớp trong đó có ít nhất 85% số trẻ em trong độ tuổi được học 2 buổi/ngày
trong 1 năm học(9 tháng) theo chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ
giáo dục và Đào tạo ban hành; ở vùng đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc
thiểu số trẻ em được chuẩn bị Tiếng Việt để vào học lớp 1; Tỉ lệ chuyên cần
của trẻ đạt từ 90% trở lên; tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 10%.
Với những mục tiêu cụ thể như trên và xuất phát từ tình hình thực ...
PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ sẽ tiếp tục phát triển với những
bước tiến nhảy vọt trong thế k XXI, đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công
nghệ sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức. Cùng với đó là sự
phát triển năng động của các nền kinh tế, quá trình hội nhập toàn cầu hóa
đang làm cho việc rút ngắn khoảng cách về trình đphát triển giữa các nước
trở nên hiện thực hơn.
Chính vậy mà Đảng Nhà nước ta luôn xem giáo dục là quốc sách
hàng đầu. Phát triển giáo dục là nn tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao
một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa,yếu tố bản để phát triển kinh tế hội, tăng trưởng kinh tế
nhanh và bền vững. Để làm được điều đó trước hết cả nước ta đang phải thực
hiện phổ cập giáo dục và bước đầu đã đạt được những thành quả đáng kể. Vậy
phổ cập giáo dục là gì? Làm thế nào để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ năm tuổi?
Phổ cập giáo dục giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi là một trong
những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển giáo dục của nước ta nói
chung của các địa phương nói riêng. Nhiệm vụ này nằm trong đề án phổ
cập giáo dục mầm non cho trẻ m tuổi giai đoạn 2010- 2015 của thủ ớng
chính phủ.
Trong thời đại mở cửa, hội nhập kinh tế với toàn cầu và trước yêu cầu
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc hoàn thành phổ
cập giáo dục giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trên toàn quốc ngày càng trở
nên quan trọng và cấp bách hơn bao giờ hết.
Mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non của nước ta giai đoạn 2010- 2015
phải đảm bảo hầu hết trẻ em năm tuổi mọi miền được đến lớp để thực
hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về
thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt, và tâm lý sẵn sàng đi học, đảm
bảo chất lượng để trẻ em vào lớp 1. Đối với các xã, thị trấn phải đảm bảo các
1
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: truong-mam-non-quang-kim-bat-xat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề tài : sáng kiến kinh nghiệm 9 10 535