Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 1

Được đăng lên bởi cuchiboy2005
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1924 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG QUẬN 4
1.1.1 Về địa lý
Quận 4 là một quận giáp ranh với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có hình dạng như
một cù lao tam giác với tổng diện tích 4,181km2. Các hướng giáp với các quận của Tp.HCM.
Tổng số dân khoảng 109.000 người (định hướng đến năm 2015 là 210.000 người), trong
đó dân tộc Kinh chiếm 92,91%, dân tộc Hoa chiếm 4,08% còn lại là các dân tộc khác. Mật độ
dân số 48.791 người/km2.
-

Phía Đông Bắc giáp Quận 2;

-

Phía Tây Bắc giáp Quận 1;

-

Phía Nam giáp Quận 7.

Hình 1.1 Bản đồ quận 4.

1.1.2 Khí hậu
Quận 4 nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, một năm có hai mùa mưa – khô
rõ rệt. Mùa mưa được bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 11, còn mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm
sau. Nhiệt đó trung bình 27 °C, cao nhất lên tới 40 °C, thấp nhất xuống 13,8 °C. Lượng mưa
trung bình của thành phố đạt 1.949 mm/năm, trung bình, độ ẩm không khí đạt bình quân/năm
79,5%.

1

Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

Quận chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính là gió mùa Tây – Tây Nam và Bắc – Ðông
Bắc. Gió Tây – Tây Nam từ Ấn Độ Dương, tốc độ trung bình 3,6 m/s, vào mùa mưa. Gió Bắc –
Ðông Bắc từ biển Đông, tốc độ trung bình 2,4 m/s, vào mùa khô. Ngoài ra còn có gió tín
phong theo hướng Nam – Đông Nam vào khoảng tháng 3 tới tháng 5, trung bình 3,7 m/s.
1.1.3 Thủy văn
Quận 4 có 3 mặt đều là thủy đạo:
-

Phía Đông Bắc là sông Sài Gòn dài 2.300m, bờ bên kia là Quận 2;

-

Phía Tây Bắc là kênh Bến Nghé dài 2.300m, bờ bên kia là Quận 1;

-

Phía Nam là kênh Tẻ dài 4.400m, bờ bên kia là Quận 7.

Do có vị trí địa lý 3 mặt đều là sông nước nên nguồn cung cấp nước cho thành phố rất dồi dào.
1.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA QUẬN 4
Đến năm 2015, quận 4 cơ bản chuyển dịch cơ cấu kinh tế trở thành “Quận Dịch vụ”.
Ngoài phấn đấu duy trì giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng
năm 13% - 14%, đẩy mạnh doanh thu ngành thương mại- dịch vụ tăng bình quân hàng năm 15%
- 17%, trong đó, doanh thu kinh tế hợp tác xã tăng từ 7% -10%. Quận tập trung xây dựng chính
sách thuận lợi nhằm động viên các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển đa dạng các loại hình
dịch vụ, trong đó tập trung hình thành và phát triển các dịch vụ: Dịch vụ tài chính- ngân hàng;
Dịch vụ thương mại; Dịch vụ cao ốc văn phòng cho thuê; Dịch vụ khách sạn - du lịch; Dịch vụ
cảng và các loại hình Dịch vụ khác là thế mạnh ...
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4 GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến
Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG QUẬN 4
1.1.1 Về địa lý
Quận 4 một quận giáp ranh với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hình dạng như
một cù lao tam giác với tổng diện tích 4,181km
2
. Các hướng giáp với các quận của Tp.HCM.
Tổng số dân khoảng 109.000 người (định hướng đến năm 2015 210.000 người), trong
đó dân tộc Kinh chiếm 92,91%, dân tộc Hoa chiếm 4,08% còn lại các dân tộc khác. Mật độ
dân số 48.791 người/km2.
- Phía Đông Bắc giáp Quận 2;
- Phía Tây Bắc giáp Quận 1;
- Phía Nam giáp Quận 7.
Hình 1.1 Bản đồ quận 4.
1.1.2 Khí hậu
Quận 4 nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, một năm hai mùa mưa khô
rệt. Mùa mưa được bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 11, còn mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm
sau. Nhiệt đó trung bình 27 °C, cao nhất n tới 40 °C, thấp nhất xuống 13,8 °C. Lượng mưa
trung nh của thành phố đạt 1.949 mm/năm, trung nh, độ ẩm không khí đạt bình quân/năm
79,5%.
1
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 1 - Trang 2
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 1 - Người đăng: cuchiboy2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 1 9 10 417