Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 5

Được đăng lên bởi cuchiboy2005
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 5238 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

3.6.6 Thiết kế hệ thống thu khí cho một ô chôn lấp chất thải
Theo như phân tích ở trên, hệ thống thu khí được chọn là đạng ống đứng.
Hệ thống thu gom khí rác được bố trí thành mạng lưới tam giác đều, khoảng cách giữa
các ống liên tiếp nhau là 60 m (TCXDVN 261 : 2001). Khoảng cách giữa tâm ống thu khí và
thành taluy là 10,7 m.
Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất của ô chôn lấp chất hữu cơ là 146,4 m x 146,4 m.
Số ống đứng đặt theo chiều dài, chiều rộng ô chôn lấp
n −1 =

146, 4 − (2 ×13, 2)
60

n = 3 (ống dẫn khí)
Khoảng cách giữa hai ống thu khí theo chiều dọc là 52 m
Số ống thu khí trên một ô chôn lấp là 7 ống
Theo tính toán, lượng khí sinh ra lớn nhất của một ô chôn lấp là 19.786.167 m3/4tháng = 1,91
m3/s.
Lưu lượng khí qua mỗi ống
1,91
qk =
= 0, 27( m3 / s)
7
Chọn đường kính ống đứng thu khí bằng 200 mm
Vận tốc khí trung bình trong mỗi ống
q
4 × 0, 27
vk = k 2 =
= 8, 6(m / s )
πd
3,14 × 0, 22
4
Chiều cao của 6 lớp rác và 5 lớp vật liệu che phủ là 13 m.
Chiều cao phần ống ngập trong rác là 80%: 80%
Chiều cao phần được đục lỗ thu khí =

1
3

× 13 = 10,4 m.

× 10,4 m = 3,47 m.

Tổng chiều dài ống
L = l1 + l2 + l3 = 10,4 (m) + 3,47 (m) + 2 (m) = 15,87 (m)
Trong đó:
l1: phần chìm trong rác và VLCP trung gian
l2: phần đi qua lớp VLCP cuối cùng
l3: phần đi qua khỏi mặt hố
Hệ thống thu khí trong bãi chôn lấp như phân tích trên là hệ thống thu khí thẳng đứng.
Khí từ các ống thu đứng sẽ được thu gom về ống chung có độ dốc 0,2 % dẫn về trạm xử lý khí.
46

Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4

GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến

Lượng khí sinh ra của các ô chôn lấp chất thải rắn lớn nhất là 51.583.852 m 3/4 tháng = 5
m3/s.
Thiết kế một ô chôn lấp có 1 ống thu khí chính.
Lưu lượng của ống thu khí chính là 1,89 m3/s
Chọn đường kính của ống lớn là 350 mm
Vận tốc khí trung bình trong ống lớn

vk =

qk
4 × 1,89
=
= 19, 65(m / s )
2
πd
3,14 × 0,352
4

Đường kính hố đặt ống thu khí DH = 800 mm.
3.7 TÍNH TOÁN LƯỢNG NƯỚC RỈ RÁC SINH RA
3.7.1 Thông số tính toán
Thời gian hoạt động của bãi chôn lấp 365 ngày/năm
Lượng chất thải hữu cơ mang ra bãi chôn lấp trung bình một ngày

2.192.636
= 286(tân/ngày)
21× 365
Tính chất chất thải:
 Khối lượng riêng của chất thải hữu cơ đã nén: 1000 kg/m3 = 1 tấn/m3
 Độ ẩm ban đầu của chất thải hữu cơ: 70%
Đặc tính BCL chất thải rắn đều có những đặc điểm là:
Tổng số lớp của BCL: 6 lớp
Chiều cao của một lớp CTR: 2 m
Chiều cao lớp che phủ: 0,2 m
Khối lượng riêng của đất: 1,78...
Thuyết kế bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại quận 4 GVHD: Ths.Nguyễn Hải Yến
3.6.6 Thiết kế hệ thống thu khí cho một ô chôn lấp chất thải
Theo như phân tích ở trên, hệ thống thu khí được chọn là đạng ống đứng.
Hệ thống thu gom khí rác được bố trí thành mạng lưới tam giác đều, khoảng cách giữa
các ống liên tiếp nhau 60 m (TCXDVN 261 : 2001). Khoảng cách giữa tâm ống thu khí
thành taluy là 10,7 m.
Kích thước mặt cắt ngang lớn nhất của ô chôn lấp chất hữu cơ là 146,4 m x 146,4 m.
Số ống đứng đặt theo chiều dài, chiều rộng ô chôn lấp
146,4 (2 13,2)
1
60
n
×
=
n = 3 (ống dẫn khí)
Khoảng cách giữa hai ống thu khí theo chiều dọc là 52 m
Số ống thu khí trên một ô chôn lấp là 7 ống
Theo tính toán, lượng khí sinh ra lớn nhất của một ô chôn lấp 19.786.167 m
3
/4tháng = 1,91
m
3
/s.
Lưu lượng khí qua mỗi ống
3
1,91
0,27( / )
7
k
q m s
= =
Chọn đường kính ống đứng thu khí bằng 200 mm
Vận tốc khí trung bình trong mỗi ống
2
2
4 0,27
8,6( / )
3,14 0,2
4
k
k
q
v m s
d
π
×
= = =
×
Chiều cao của 6 lớp rác và 5 lớp vật liệu che phủ là 13 m.
Chiều cao phần ống ngập trong rác là 80%: 80%
×
13 = 10,4 m.
Chiều cao phần được đục lỗ thu khí =
1
3
×
10,4 m = 3,47 m.
Tổng chiều dài ống
L = l
1
+ l
2
+ l
3
= 10,4 (m) + 3,47 (m) + 2 (m) = 15,87 (m)
Trong đó:
l
1
: phần chìm trong rác và VLCP trung gian
l
2
: phần đi qua lớp VLCP cuối cùng
l
3
: phần đi qua khỏi mặt hố
Hệ thống thu khí trong bãi chôn lấp như phân tích trên hệ thống thu khí thẳng đứng.
Khí từ các ống thu đứng sẽ được thu gom về ống chung có độ dốc 0,2 % dẫn về trạm xử lý khí.
46
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 5 - Người đăng: cuchiboy2005
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề tài "Thiết kế bãi chôn lắp hợp vệ sinh tại Quận 4" - Phần 5 9 10 772