Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập chung với nền kinh tế thế giới, cụ thể là hoạt động quản lý nhân lực của công ty FPT

Được đăng lên bởi congtukinhloai
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Một tổ chức, một doanh nghiệp, một quốc gia muốn thành công phải có
được sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, kỹ
thuật, trong đó, nguồn nhân lực là một vấn đề quan trọng, có tính chất quyết định.
Vì vậy, nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực là một vấn đề luôn được quan
tâm của cả xã hội.
Nền kinh tế thị trường - định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sau hơn 20
năm thực hiện chính sách đổi mới đã có những bước tăng trưởng rất đáng khích lệ.
Những kết quả đạt được đó có phần đóng góp hết sức quan trọng của một nguồn
nhân lực có kỹ năng, có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong các thành phần
kinh tế, đặc biệt trong các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước, đầu
tàu của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tuyển dụng, đào tạo và
sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước chưa đạt hiệu quả cao và
còn nhiều bất cập. Tình trạng tuyển dụng không theo nhu cầu thực tế và năng lực
của người dự tuyển vẫn tồn tại, hiệu quả sử dụng lao động thấp, chế độ dành cho
lực lượng lao động chưa tạo được sức hút, chưa giữ được người thực sự có tài
năng... Điều này đã làm cho chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
nhà nước bị ảnh hưởng, đòi hỏi cần phải có những chế độ, chính sách phù hợp để
giữ gìn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong muôn vàn những vấn đề mà các nhà quản lý phải đối mặt để duy trì và
phát triển doanh nghiệp, không thể không nhắc đến quản lý nhân sự. Bởi lẽ nhân
sự là những vấn đề mấu chốt cho sự thành công của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp
nào.

Quản lý nhân lực là yếu tố có tầm quan trọng chiến lược trong sự tồn tại và
phát triển của một doanh nghiệp, tổ chức phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử
dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến bộ khoa học kỹ thuật,
người lao động, các yếu tố này có mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lại
với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật
đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được, nhưng con người thì không
thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự
tồn tại và phát triển của tổ chức.
Theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân
lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM khẳng định rằng: “Theo xu hướng
phát triển thị trường lao động, nghề Quản trị nhân lực chuyên nghiệp là một lĩnh
vực ngày càng trở nên quan trọng của bất kỳ tổ chức nào”.
Kinh tế ngày càng h...
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Một tổ chức, một doanh nghiệp, một quốc gia muốn thành công phải
được sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực con người sở vật chất, kỹ
thuật, trong đó, nguồn nhân lực một vấn đề quan trọng, tính chất quyết định.
vậy, nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực một vấn đề luôn được quan
tâm của cả xã hội.
Nền kinh tế thị trường - định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sau hơn 20
năm thực hiện chính sách đổi mới đãnhững bước tăng trưởng rất đáng khích lệ.
Những kết quả đạt được đó phần đóng góp hết sức quan trọng của một nguồn
nhân lực kỹ năng, trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong các thành phần
kinh tế, đặc biệt trong các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà ớc, đầu
tàu của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tuyển dụng, đào tạo
sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước chưa đạt hiệu quả cao và
còn nhiều bất cập. Tình trạng tuyển dụng không theo nhu cầu thực tế năng lực
của người dự tuyển vẫn tồn tại, hiệu quả sử dụng lao động thấp, chế độ dành cho
lực lượng lao động chưa tạo được sức hút, chưa giữ được người thực s tài
năng... Điều này đã làm cho chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
nhà nước bị ảnh hưởng, đòi hỏi cần phải những chế độ, chính sách phù hợp đ
giữ gìn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong muôn vàn những vấn đề mà các nhà quản lý phải đối mặt để duy trì và
phát triển doanh nghiệp, không thể không nhắc đến quản nhân sự. Bởi l nhân
sự những vấn đề mấu chốt cho sự thành công của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp
nào.
Đề tài: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập chung với nền kinh tế thế giới, cụ thể là hoạt động quản lý nhân lực của công ty FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập chung với nền kinh tế thế giới, cụ thể là hoạt động quản lý nhân lực của công ty FPT - Người đăng: congtukinhloai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Đề tài: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập chung với nền kinh tế thế giới, cụ thể là hoạt động quản lý nhân lực của công ty FPT 9 10 296