Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài trình tự luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1839 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển nhờ vào các
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cũng như áp dụng nhiều công nghệ hiện đại.
Quan trọng hơn khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, đã tạo
ra một bước ngoặt khá lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế
thế giới nói riêng. Nhưng trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây, mặc
dù Việt Nam đã cố gắng vượt qua cơn bão khắt nghiệt này nhưng vẫn còn vướng
mắc những rào cản về xuất khẩu ở một số nước như: Mỹ, Trung Quốc…
Chúng ta, ai cũng biết rằng cán cân xuất nhập khẩu đóng một vai trò rất
quan trọng đối với các nước phát triển và các nước đang phát triển. Công việc
hết sức quan trọng của các nhà xuất khẩu là phải lập được bộ chứng từ, còn đối
với nhà nhập khẩu là phải kiểm tra được các chứng từ . Vậy để các nhà quản trị
tài ba trong tương lai không mắc phải những sai lầm trong việc thanh toán cũng
như trong các chứng từ thương mại, nhóm chúng em hôm nay xin gửi đến cô
giáo và các bạn bài tiểu luận của nhóm chúng em về “Bộ chứng từ xuất khẩu
hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn ACE ”. Vì nhóm chúng em chưa
hề làm một bộ chứng từ nào trong thực tế nên bài tiểu luận này chỉ mang tính
chất là khái niệm bao quát và những bộ chứng từ mà chúng em có được chỉ là
sưu tầm vì thế sẽ có rất nhiều sai sót.Mong cô giáo chỉ dẫn thêm và các bạn
đóng góp ý kiến.
Chân thành cảm ơn cô giáo và các bạn.

1

CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
1.1. Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1.1.1. Khái niêm, đặc điểm nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và nhiệm
vụ của kế toán
Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán với chức năng tổ chức lưu thông
hàng hoá giữa trong nước và quốc tế. Xuất nhập khẩu không phải là hành vi mua
bán đơn lẻ mà là cả hệ thống các quan hệ thương mại quốc tế có tổ chức, mà
trong đó mỗi nước tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu đều có thể thực hiện
một cách có hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định và từng bước nâng
cao mức sống của nhân dân.
Hoạt động xuất nhập khẩu có vị trí quan trọng trong nền kinh tế của Việt
Nam.Xuất nhập khẩu góp phần mở rộng thị trường cho sản xuất trong nước,
đồng thời bổ xung nhu cầu trong nước những tư liệu sản xuất được hoặc sản
xuất chưa đủ so với nhu cầu về số lượng và chất lượng.
Xuất khẩu có vai trò tạo vốn cho nhập khẩu, tạo tiền đề vật chất để giải
quyết những mục tiêu kinh tế - đối ngoại khác của nhà nước. Nhập khẩu có vai
trò mua hàng hoá, d...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay nền kinh tế của Việt Nam ngày càng phát triển nhờ vào c
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cũng như áp dụng nhiều công nghệ hiện đại.
Quan trọng hơn khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, đã tạo
ra một ớc ngoặt khá lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế
thế giớii riêng. Nhưng trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây, mặc
dù Việt Nam đã cố gắng vượt qua cơn bão khắt nghiệt này nhưng vẫn còn vướng
mắc những rào cản về xuất khẩu ở một số nước như: Mỹ, Trung Quốc…
Chúng ta, ai ng biết rằng cán cân xuất nhập khẩu đóng một vai trò rất
quan trọng đối với các nước phát triển và các nước đang phát triển. Công việc
hết sức quan trọng của các nhà xuất khẩu phải lập được bộ chứng từ, còn đối
với nhà nhập khẩu phải kiểm tra được các chứng từ . Vậy để các nhà quản trị
tài ba trong tương lai không mắc phải những sai lầm trong việc thanh toán cũng
như trong các chứng t thương mại, nhóm chúng em hôm nay xin gửi đến
giáo và các bạn bài tiểu luận của nhóm chúng em vB chứng từ xuất khẩu
hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn ACE ”. Vì nhóm chúng em chưa
hề làm một bộ chứng từ nào trong thực tế nên bài tiểu luận này chỉ mang tính
chất là khái niệm bao quát những bộ chứng từ mà chúng em được chỉ
sưu tầm thế sẽ có rất nhiều sai sót.Mong giáo chỉ dẫn thêm các bn
đóng góp ý kiến.
Chân thành cảm ơn cô giáo và các bạn.
1
Đề tài trình tự luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài trình tự luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Đề tài trình tự luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 9 10 18