Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển Động cơ DC

Được đăng lên bởi khanhnv07091993
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1599 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Đồ án chuyên ngành

gvhd: Dương Tấn Quốc

Luận văn
Đề tài: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU
KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT
CHIỀU

1

Sv: Trần Tuấn Vũ 

Đồ án chuyên ngành

gvhd: Dương Tấn Quốc

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay thế giới đã bước vào một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong
mọi lĩnh vực. Con người biết ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao
năng suất chất lượng rút ngắn thời gian sản xuất.
Trong những năm gần đây, công nghệ vi điện tử phát triển. sự ra đời của các vi
mạch với ưu điểm nhỏ gọn dung lượng lớn, cực lớn với giá thành hợp với khả
năng của người sử dụng... đã mang lại những thay đổi sâu sắc cho ngành kỹ thuật
điện tử. Mạch số đã và đang thâm nhập vào tất cả các thiết bị điện tử thông dụng
và chuyên dụng.
Sự phát triển hối hả của nền đại công nghiệp nên sự cạnh tranh của các mặt hàng
trên thị trường diễn ra càng mạnh. Do đó chúng em đã chọn đề tài môn học là
“THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU “ nhằm
phục vụ cho thực tế của đời sống.
Được sự hướng dẫn tận tình của thầy Dương Tấn Quốc chúng em đã thực hiện đề
tài của mình với hết khả năng của mình.

2

Đồ án chuyên ngành

gvhd: Dương Tấn Quốc

Cùng với sự lỗ lực của bản thân nhưng do thời gian, kiến thức và kinh nghiệm còn
hạn hẹp nên sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chúng em rất mong được sự giúp
đỡ và tham khảo ý kiến của thầy cô cùng các bạn nhằm đóng góp để phát triển
thêm đề tài.

NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoá học : 2010-2013
Ngành họ : Điện Tử Viễn Thông
Lớp

: K16ECD1

TÊN ĐỀ TÀI : THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT
CHIỀU
I.Dữ liệu sử dụng:
-

Vi Điều Khiển AT89C51, các linh kiện cần thiết liên quan.

-

Hệ thống có thể điều khiển được các động cơ có công suất <=60W, điện áp
<=24VDC.

-

Thao tác điều khiển bao gồm đảo chiều, tăng giảm tốc độ bằng kỹ thuật điều
chế độ rộng xung (PWM).

-

Hệ thống có các phím nhấn điều khiển việc đảo chiều, tăng giảm tốc độ.

-

Hệ thống có cách ly về điện giữa mạch điều khiển và mạch động lực để đảm
bảo chống nhiễu cho bộ điều khiển.
3

Sv: Trần Tuấn Vũ 

Đồ án chuyên ngành

gvhd: Dương Tấn Quốc

Nội dung cần hoàn thành:
-

Bản báo cáo về tiến độ thực hiện các công việc theo từng tuần, từng tháng.

-

Thuyết minh đề tài (Phân tích yêu cầu, trình bày các giải pháp thực hiện, cơ
sở lý thuyết, quá trình thiết kế và thi công mạch, hướng phát triển và phạm
vi ứng dụng của đề tài).

-

Các bản vẽ thiết kế cho từng khối, cho toàn bộ module, đầy đủ và chính
xác.

-

Sản phẩm phải hoạt động tốt, đảm bảo tính kỹ thuật, mỹ thuật, ...
Đồ án chuyên ngành gvhd: Dương Tấn Quốc
Luận văn
Đề tài: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU
KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT
CHIỀU
1
Sv: Tr n Tu n Vũ
Điều khiển Động cơ DC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển Động cơ DC - Người đăng: khanhnv07091993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Điều khiển Động cơ DC 9 10 761