Ktl-icon-tai-lieu

đồ án bê tông 2

Được đăng lên bởi trungxuan83
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1474 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

GVHD: TRẦN ĐĂNG BẢO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

Sinh viên thực hiện: HỒ XUÂN TRUNG
Lớp: D11XD01 – Khoa: Xây Dựng
Ngành học: Kỹ thuật xây dựng
GV hướng dẫn:TH s. TRẦN ĐĂNG BẢO

Tp. Thủ Dầu Một, 12/2013

SVTH: HỒ XUÂN TRUNG

trang 1

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

GVHD: TRẦN ĐĂNG BẢO

Chương 1 TÍNH TOÁN SÀN BÊTÔNG CỐT
THÉP TOÀN KHỐI
1.1. KHÁI NIỆM (Concept)
Sàn là kết cấu chịu trực tiếp tải trọng sử dụng, hệ sàn được đỡ bởi hệ dầm, dầm
truyền tải lên cột và cột truyền xuống móng.
Sàn BTCT (Reinforced concrete floor) được sử dụng rất phổ biến vì những ưu
điểm của nó như: chịu lực lớn, chống cháy tốt, độ ổn định lớn,… nhưng sàn BTCT
vẫn có những khuyết điểm như: cách âm chưa thật tốt (cần phối hợp với các vật
liệu cách âm), thi công phức tạp, trọng lượng bản thân lớn. Sàn BTCT được phân
thành những loại sau:
1.1.1. Theo phương pháp thi công:
Theo PP thi công ta có thể chia sàn BTCT thành các loại sau:
 Sàn BTCT toàn khối: sàn, dầm được đổ liền khối cùng lúc, đây là dạng thông
dụng vì độ ổn định cao và tuổi thọ lớn, nhưng thi công phức tạp và kéo dài.
 Sàn BTCT lắp ghép (Precast concrete floor): hệ dầm được đổ BT trước, sau đó
lắp ghép các panel sàn (được chế tạo tại xưởng), sàn lắp ghép có thời gian thi công
nhanh, phù hợp với qui mô xây dựng lớn, thi công hàng loạt, nhưng độ ổn định
không cao. Phần tiếp sau ta chỉ nghiên cứu dạng sàn BTCT toàn khối.
1.1.2. Phân loại theo sơ đồ kết cấu:
Theo sơ đồ kết cấu ta phân thành các loại sàn như sau:
 Sàn loại bản - dầm: (sau này ta gọi là sàn 1 phương) là dạng sàn chịu uốn theo 1
phương hoặc 2 phương nhưng phương còn lại chịu uốn rất nhỏ. Liên kết có thể là
kê lên tường hoặc đổ liền khối với dầm, nhưng chỉ ở ≤ 2 cạnh đối diện.
 Sàn loại bản kê bốn cạnh (sau này ta gọi là sàn 2 phương): là dạng sàn chịu uốn
SVTH: HỒ XUÂN TRUNG

trang 2

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2

GVHD: TRẦN ĐĂNG BẢO

theo 2 phương, liên kết có thể là kê lên tường (gối) hoặc đổ liền khối với dầm
(ngàm), các liên kết với dầm có ở ≥ 2 cạnh kề.
1.2.Vật liệu
Bê tông B15, cốt thép của bản và cốt đai của dầm loại AI, cốt dọc của dầm loại AII
Số liệu tính toán của vật liệu:
-Bê tông với cấp độ bền chịu nén B15 có:
-Cốt thép AI có:
-Cốt thép AII có:
,
Trọng lượng riêng của vật liệu và hệ số vượt tải:
STT

Vật liệu

Đơn vị tính

Trọng lượng
riêng

Hệ số vượt tải

1

Bê tông cốt thép

daN/m3

2500

1,1

2

Vữa lót ximăng

daN/m3

1800

1,3

3

Gạch lát nền Ceramic

daN/m3

2000

1,2

4

Vữa trát

d...
Đ ÁN BÊ TÔNG C T THÉP 2 GVHD: TR N ĐĂNG B O

KHOA XÂY
DỰNG
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2
Sinh viên thực hiện: HỒ XUÂN TRUNG
Lớp: D11XD01 Khoa: Xây
Dựng
Ngành học: Kỹ thuật xây
dựng
GV hướng dẫn:TH s. TRẦN ĐĂNG BẢO
Tp. Thủ Dầu Một, 12/2013
SVTH: H XUÂN TRUNG trang 1
đồ án bê tông 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án bê tông 2 - Người đăng: trungxuan83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
đồ án bê tông 2 9 10 335