Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án chi tiết máy

Được đăng lên bởi songconghi93
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1754 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SVTK:NGUYỄN VĂN TOÀN                           GVHD:Th.sNGÔ VŨ 
NGUYÊN

Hộp giảm tốc được sử dụng khá rộng rãi hiện nay với nghiều ứng dụng trong
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và sinh hoạt hằng ngày.Môn học THIẾT KẾ
CHI TIẾT MÁY là cơ hội cho em tiếp xúc, tìm hiểu và di vào thiết kế môt hệ dẫn
động thực tiễn, cũng là cơ hội giúp em nắm rõ những kiến thức đã học và học thêm
được rất nhiều về phương pháp làm việc khi thực hiện công việc thiết kế. Đồng thời
cùng từng bước sử dụng những kiến thức đã học vào thực tế.
Tập thuyết minh này chỉ dừng lại ở giai đoạn thiết kế, chưa thực sự tối ưu trong
việc tính toán các chi tiết máy ,chưa mang tính kinh tế và công nghệ cao vì giới hạn
kiến thức của người thực hiện .
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo trong khoa cơ khí đã giúp em cơ hội
được học môn này .
Xin chân thành cảm ơn các bạn trong nhóm và trong lớp đã cùng thảo luận và
trao đổi những thông tin hết sức quý giá.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo NGÔ VŨ NGUYÊN cùng thầy giáo bộ môn
đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành công việc thiết kế này.
Sinh viên
Nguyễn Văn Toàn

1
ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

SVTK:NGUYỄN VĂN TOÀN                           GVHD:Th.sNGÔ VŨ 
NGUYÊN

Huế, tháng 03 năm 2013
NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ
I.\Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:..............................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...........................................................................................

●Điểm đánh giá:

II.\Nhận xét của giáo viên phản biện: .............................................................................
.............................................................................................................................................
........................................................................................
SVTK:NGUY N VĂN TOÀN GVHD:Th.sNGÔ VŨ
NGUYÊN
Hộp giảm tốc được sử dụng khá rộng rãi hiện nay với nghiều ứng dụng trong
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng sinh hoạt hằng ngày.Môn học THIẾT KẾ
CHI TIẾT MÁY hội cho em tiếp xúc, tìm hiểu di vào thiết kế môt hệ dẫn
động thực tiễn, cũng hội giúp em nắm những kiến thức đã học học thêm
được rất nhiều về phương pháp làm việc khi thực hiện công việc thiết kế. Đồng thời
cùng từng bước sử dụng những kiến thức đã học vào thực tế.
Tập thuyết minh này chỉ dừng lại ở giai đoạn thiết kế, chưa thực sự tối ưu trong
việc tính toán các chi tiết máy ,chưa mang tính kinh tế và công nghệ cao giới hạn
kiến thức của người thực hiện .
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo trong khoa khí đã giúp em hội
được học môn này .
Xin chân thành cảm ơn các bạn trong nhóm trong lớp đã cùng thảo luận
trao đổi những thông tin hết sức quý giá.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo NGÔ VŨ NGUYÊN cùng thầy giáo bộ môn
đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành công việc thiết kế này.
Sinh viên
Nguyễn Văn Toàn
1
Đ ÁN CHI TI T MÁY
Đồ án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án chi tiết máy - Người đăng: songconghi93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Đồ án chi tiết máy 9 10 96