Ktl-icon-tai-lieu

đò án chi tiết máy

Được đăng lên bởi Nguyễn Duệ
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án
Cơ sở thiết kế
máy

Đồ án cơ sở thiết kế máy

GVHD ThS. Phạm Hải Trình

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................2
ĐỀ TÀI........................................................................................................................3
CHƯƠNG I : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN BỐ TỶ SỐ TRUYỀN............................5
1.1. Chọn động cơ ....................................................................................................5
1.2 . Phân phối tỷ số truyền .....................................................................................6
1.3. Xác định các thông số và lực tác dụng...............................................................6
CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN...............................................8
2.1. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp nhanh ( Bánh răng nghiêng ).........................8
2.2. Thiết kế bộ truyền bánh răng cấp chậm ( Bánh răng trụ )................................ 13
2.3. Thiết kế bộ truyền xích.................................................................................... 20
CHƯƠNG III : TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC ..................................................... 28
3.1. Chọn vật liệu ................................................................................................... 28
3.2. Thiết kế trục I.................................................................................................. 28
3.3. Thiết kế trục II................................................................................................. 32
3.4. Thiết kế trục III ............................................................................................... 35
3.5. Chọn then và ổ lăn........................................................................................... 67
CHƯƠNG IV : CHỌN THÂN HỘP VÀ CÁC CHI TIẾT PHỤ................................. 69
4.1. Chọn thân hộp ................................................................................................. 69
4.2. Các chi tiết phụ ............................................................................................... 69
CHƯƠNG V : BẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP ......................................................... 73
5.1. Dung sai ổ lăn ................................................................................................. 73
5.2. Lắp ghép bánh răng lên trục ...........................................................................
Đồ án
Cơ s thiết kế
máy
đò án chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đò án chi tiết máy - Người đăng: Nguyễn Duệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
đò án chi tiết máy 9 10 70