Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ CAD/CAM/CNC

Được đăng lên bởi Nguyễn Quí Trọng
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 5625 lần   |   Lượt tải: 73 lần
Đồ án công nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Trần Đình Sơn

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay với sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, người ta đã áp dụng các
thành tựu của khoa học vào đời sống và sản xuất. Cũng như đối với các ngành khoa học
khác, ngành cơ khí cũng áp dụng rất nhiều tành tựu về khoa học đặc biệt là điều khiển số.
Phần lớn các máy móc trong công nghiệp hiện đại ngày nay đều sử dụng máy điều khiển
số.
Đối với sinh viên nghành cơ khí, việc tìm hiểu các chương trình điều khiển số hay
tham gia vào quá trình lập trình là việc làm có ý nghĩa nhằm giúp cho sinh viên nắm
được các kiến thức hiện đại cũng như hiểu được bản chất của các máy điều khiển số. Vì
vậy thông qua việc làm Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC đã góp phần nâng cao kiến
thức cho sinh viên.
Trong khuôn khổ đồ án này chúng em sẽ thực hiện đề tài thiết kế khuôn dưới của bộ
khuôn dập đĩa đựng thức ăn. Đề tài có ý nghĩa trong cuộc sống, trong suốt quá trình làm
đồ án chúng em cũng tham khảo nhiều tài liệu liên quan cùng với sự hướng dẫn của thầy
giáo Trần Đình Sơn đã giúp em hoàn thành đồ án này. Do đây là đồ án mới nên chắc
chắn không tránh khỏi sai sót em mong được sự góp ý của các thầy. Em xin cảm ơn.

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Quí Trọng

SVTH: Nguyễn Quí Trọng – Lớp : 09CDT1

Trang

Đồ án công nghệ CAD/CAM/CNC

GVHD: Trần Đình Sơn

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Vai trò của CAD/CAD/CNC.
CAD/CAM (computer aided design/ computer aided manufacturing) là thuật ngữ
chỉ việc thiết kế và chế tạo trên máy tính. Sử dụng máy tính để thực hiện một số chức
năng nhất định trong thiết kế và chế tạo. CAD/CAM sẽ tạo ra một nền tảng công nghệ
cho việc tích hợp máy tính trong sản xuất.
CAD (Computer Aided Design ) là việc sử dụng hệ thống máy tính để hỗ trợ xây dựng,
phân tích hay tối ưu hóa.
CAM (Computer Aided Manufacturing) là việc sử dụng hệ thống máy tính để lập kế
hoạch quản lý và điều khiển các hoạt động sản xuất thông qua giao diện trực tiếp hay
gián tiếp giữa máy tính và các nguồn lực sản xuất.
CNC (Computer Numerical Controlled ) trước đây các chương trình điều khiển NC đều
thực hiện thông qua băng đục lỗ, điều khiển phải có bộ lọc để cung cấp giải mã tín hiệu
điều khiển cho các trục máy, với cách này có nhiều hạn chế, tốn thời gian, các chương
trình phải viết lại và dung lượng bé. Chương trình CNC đã khắc phục các nhược điểm đó
bằng cách đọc hàng nghìn bit thông tin trong bộ nhớ. Cho đến nay chương trình CNC đã
xuất hiện trong hầu hết các ngành công nghiệp, đây là lĩnh vực có sự kết hợp chặt chẽ
giữa máy tính...
Đồ án công nghệ CAD/CAM/CNC GVHD: Trần Đình Sơn
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, người ta đã áp dụng các
thành tựu của khoa học vào đời sống sản xuất. Cũng như đối với các ngành khoa học
khác, ngành cơ khí cũng áp dụng rất nhiều tành tựu về khoa học đặc biệt là điều khiển số.
Phần lớn các máy móc trong công nghiệp hiện đại ngày nay đều sử dụng máy điều khiển
số.
Đối với sinh viên nghành cơ khí, việc tìm hiểu các chương trình điều khiển số hay
tham gia vào quá trình lập trình việc làm ý nghĩa nhằm giúp cho sinh viên nắm
được các kiến thức hiện đại cũng như hiểu được bản chất của các máy điều khiển số.
vậy thông qua việc làm Đồ án Công nghệ CAD/CAM/CNC đã góp phần nâng cao kiến
thức cho sinh viên.
Trong khuôn khổ đồ án này chúng em sẽ thực hiện đề tài thiết kế khuôn dưới của bộ
khuôn dập đĩa đựng thức ăn. Đề tài ý nghĩa trong cuộc sống, trong suốt quá trình làm
đồ án chúng em cũng tham khảo nhiều tài liệu liên quan cùng với sự hướng dẫn của thầy
giáo Trần Đình Sơn đã giúp em hoàn thành đồ án này. Do đây đồ án mới nên chắc
chắn không tránh khỏi sai sót em mong được sự góp ý của các thầy. Em xin cảm ơn.
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Quí Trọng
SVTH: Nguyễn Quí Trọng – Lớp : 09CDT1 Trang
Đồ án công nghệ CAD/CAM/CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ CAD/CAM/CNC - Người đăng: Nguyễn Quí Trọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đồ án công nghệ CAD/CAM/CNC 9 10 178