Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Hiếu Ckm Spkt
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 3368 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đồ án CN CTM

GVHD: Trần Thanh Lam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật tpHCM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------------------------------KHOA CƠ KHÍ MÁY – BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Họ và tên:
Nguyễn Xuân Hiếu
MSSV : 11143344
Ngành:
Công Nghệ Chế Tạo Máy
Lớp : 111432C
Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết: Cần Đỡ Trục ( Dạng Hộp )
1 Số liệu cho trước:
-Sản lượng:80000 chiếc/năm

2
-

Chọn phôi và phương pháp tạo phôi, tra lượng dư gia công cho các bề mặt gia công.

-

Lập tiến trình công nghệ: thứ tự gia công, gá đặt, so sánh các phương án, chon phương án hợp lí.

-

Thiết kế nguyên công:

-

Chọn máy.Vẽ sơ đồ gá đặt có ký hiệu định vị, kẹp chặt, dụng cụ cắt ở vị trí cuối cùng, chỉ rõ
phương chiều của các chuyển động. Ghi kích thước, độ bóng, dung sai của các nguyên công đang
thực hiện.

-

Trình bày các bước: chọn dao (loại dao và vật liệu làm dao), tra các chế độ cắt: n,s,t và tính thời
gian gia công cơ bản cho từng bước công nghệ.

-

Tính lượng dư gia công.Tính toán chế độ cắt cho nguyên công thiết kế đồ gá.

-

3

4
5
6

Nội dung thiết kế:
Nghiên cứu chi tiết gia công: chức năng làm việc, tính công nghệ của kết cấu … và xác định
dạng sản xuất.

Thiết kế đồ gá:
+ Vẽ sơ đồ nguyên lý cho đồ gá. Chọn kết cấu đồ gá và trình bày nguyên lý làm việc của đồ gá.
+ Tính lực kẹp cần thiết, lực kẹp của cơ cấu kẹp.

+ Tính sai số chuẩn và so sánh với dung sai của nguyên công đang thực hiện trên đồ gá.
+ Tính sức bền cho các chi tiết chịu lực.
Các bản vẽ:
- Bản vẽ chi tiết:………………………………………………1 bản (A3).
- Bản vẽ chi tiết lồng phôi:………………………………1 bản ( A3).
- Tập bản vẽ sơ đồ nguyên công:………………………4 bản (A3).
- Bản vẽ thiết kế đồ gá:.................................……………1 bản (A1).
(các bản vẽ A3 đóng thành một tập theo quy định của bộ môn)
Ngày giao nhiệm vụ: / /2014
Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
Giáo viên hưỡng dẫn: Trần Thanh Lam
Chủ nhiệm bộ môn
Giáo viên hướng dẫn
Ký tên
Ký tên

Nguyễn Xuân Hiếu_11143344

Trang 1

Đồ án CN CTM

GVHD: Trần Thanh Lam
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................................
Đồ án CN CTM GVHD: Trần Thanh Lam
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật tpHCM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
--------------------- ------------------------
KHOA CƠ KHÍ MÁY – BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Họ và tên: Nguyễn Xuân Hiếu MSSV : 11143344
Ngành: Công Nghệ Chế Tạo Máy Lớp : 111432C
Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết: Cần Đỡ Trục ( Dạng Hộp )
1 Số liệu cho trước:
-Sản lượng:80000 chiếc/năm
2 Nội dung thiết kế:
- Nghiên cứu chi tiết gia công: chức năng làm việc, tính công nghệ của kết cấu xác định
dạng sản xuất.
- Chọn phôi và phương pháp tạo phôi, tra lượng dư gia công cho các bề mặt gia công.
- Lập tiến trình công nghệ: thứ tự gia công, gá đặt, so sánh các phương án, chon phương án hợp lí.
- Thiết kế nguyên công:
- Chọn máy.Vẽ sơ đồ gá đặt hiệu định vị, kẹp chặt, dụng c cắt v trí cuối cùng, chỉ rõ
phương chiều của các chuyển động. Ghi kích thước, độ bóng, dung sai của các nguyên công đang
thực hiện.
- Trình bày các bước: chọn dao (loại dao và vật liệu làm dao), tra các chế độ cắt: n,s,t và tính thời
gian gia công cơ bản cho từng bước công nghệ.
- Tính lượng dư gia công.Tính toán chế độ cắt cho nguyên công thiết kế đồ gá.
- Thiết kế đồ gá:
+ Vẽ sơ đồ nguyên lý cho đồ gá. Chọn kết cấu đồ gá và trình bày nguyên lý làm việc của đồ gá.
+ Tính lực kẹp cần thiết, lực kẹp của cơ cấu kẹp.
+ Tính sai số chuẩn và so sánh với dung sai của nguyên công đang thực hiện trên đồ gá.
+ Tính sức bền cho các chi tiết chịu lực.
3 Các bản vẽ:
- Bản vẽ chi tiết:………………………………………………1 bản (A3).
- Bản vẽ chi tiết lồng phôi:………………………………1 bản ( A3).
- Tập bản vẽ sơ đồ nguyên công:………………………4 bản (A3).
- Bản vẽ thiết kế đồ gá:.................................……………1 bản (A1).
(các bản vẽ A3 đóng thành một tập theo quy định của bộ môn)
4 Ngày giao nhiệm vụ: / /2014
5 Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
6 Giáo viên hưỡng dẫn: Trần Thanh Lam
Chủ nhiệm bộ môn Giáo viên hướng dẫn
Ký tên Ký tên
Nguyễn Xuân Hiếu_11143344 Trang 1
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Hiếu Ckm Spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 221