Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi Tuan Huynh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1749 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết
định trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhiệm vụ của
công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực
của nghành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy
đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta.
Hiện nay trong các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng
đòi hỏi kĩ sư cơ khí và cán bộ kĩ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến
thức cơ bản tương đối rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó
để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất.
Môn học công nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng trong chương trình
đào tạo kĩ sư và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết
bị cơ khí phục vụ các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, giao
thông vận tải, điện lực ...vv
Để giúp cho sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản của môn học
và giúp cho họ làm quen với nhiệm vụ thiết kế, trong chương trình đào tạo ,
đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là môn học không thể thiếu được của
sinh viên chuyên ngành chế tạo máy khi kết thúc môn học.
Sau một thời gian tìm hiểu và với sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy
Nguyễn Văn Thắng đến nay em đã hoàn thành đồ án môn học công nghệ chế
tạo máy trong quá trình thiết kế và tính toán tất nhiên sẽ có những sai sót do
thiếu thực tế và kinh nghiệm thiết kế, em rất mong được sự chỉ bảo của các
thầy cô giáo trong bộ môn công nghệ chế tạo máy và sự đóng góp ý kiến của
các bạn để lần thiết kế sau và trong thực tế sau này được hoàn thiện hơn .
Em xin chân thành cảm ơn.
Ngày 20 tháng 11 năm 2013
SV Nguyễn Viết Thuận.

CHƯƠNG MỘT
PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

I. Phân tích chức năng làm việc và yêu cầu kỹ thuật.

I.1. Phân tích chức năng làm việc.
Bạc dẫn hướng là một chi tiết thuộc loại chi tiết điển hình dạng bạc, được
dùng nhiều trong chế tạo máy. Chi tiết có hình trụ tròn, thành mỏng, trên chi tiết
có mặt bích và có lỗ ngang 5.2 để dẫn dầu bôi trơn. Bạc dẫn hướng được cố
định với thân máy bởi bu lông.
Chức năng chính của bạc đỡ là được dùng để dẫn hướng cho quá trình gia
công tinh. Nhờ có bạc dẫn hướng, dụng cụ cắt có vị trí nhất định trong máy và
quay tự do quanh một đường tâm đã định.
Mặt làm việc chính của bạc dẫn hướng là mặt trong (lỗ 35 +0.025). Mặt này
trong quá trình làm việc luôn tiếp xúc với dụng cụ cắt. Ngoài ra yêu cầu về độ
chính xác của mặt ngoài (45+0.012) và độ chính xác về khoảng cách giữa tâm lỗ
b...
Công nghệ chế tạo máy một ngành then chốt, đóng vai t quyết
định trong s nghiệp công nghiệp h hiện đại h đất nước. Nhiệm vụ của
công nghệ chế tạo y chế tạo ra các sản phẩm khí cho mọi lĩnh vực
của nghành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy
đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước ta.
Hiện nay trong các ngành kinh tế nói chung ngành khí nói riêng
đòi hỏi sư khí và cán bộ kĩ thuật k được đào tạo ra phải kiến
thức cơ bản tương đối rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó
để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong sản xuất.
Môn học công nghệ chế tạo máy vtquan trọng trong chương trình
đào tạo kĩ và cán bộ kĩ thuật về thiết kế, chế tạo các loại máy và các thiết
bị khí phục vụ các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, giao
thông vận tải, điện lực ...vv
Để giúp cho sinh viên nắm vững được các kiến thức cơ bản của môn học
giúp cho họ làm quen với nhiệm vụ thiết kế, trong chương trình đào tạo ,
đồ án n học công nghệ chế tạo máy là môn học không thể thiếu được của
sinh viên chuyên ngành chế tạo máy khi kết thúc môn học.
Sau một thời gian tìm hiểu và với sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy
Nguyễn Văn Thắng đến nay em đã hoàn thành đ án môn học công nghệ chế
tạo máy trong quá trình thiết kế và tính toán tất nhiên scó những sai sót do
thiếu thực tế và kinh nghiệm thiết kế, em rất mong đưc sự chỉ bo của các
thầy cô giáo trong bộ môn công nghệ chế tạo máy và sự đóng góp ý kiến của
các bạn để lần thiết kế sau và trong thực tế sau này được hoàn thiện hơn .
Em xin chân thành cảm ơn.
Ngày 20 tháng 11 năm 2013
SV Nguyễn Viết Thuận.
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Người đăng: Tuan Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Đồ án công nghệ chế tạo máy 9 10 195