Ktl-icon-tai-lieu

đồ án điện tử công suất chỉnh lưu cầu 1pha

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2850 lần   |   Lượt tải: 15 lần
ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Đề Tài :
Thiết kế chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển theo nguyên lý “arccos” cấp
nguồn cho phần ứng động cơ điện 1 chiều kích từ vói các thông số :
Uư đm = 110V
Iư đm = 12A
Nội Dung :
+
+
+
+
+
+

Tổng quan về Tiristor .
Tổng quan về chỉnh lưu cầu 1 pha
Các nguyên tắc điều khiển chỉnh lưu
Tính chọn mạch động lực , mạch lọc , mạch bảo vệ
Thiết kế mạch điều khiển
Bản vẽ A 3

Sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn:
PGS.TS ĐOÀN QUANG VINH

TRANG 1

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Phần 1 : TỔNG QUAN TIRISTOR
1. Cấu tạo: Tiristor là một thiết bị gồm có bốn lớp bán dẫn P1,N1,P2,N2 tạo
thành xen kẻ giữa các lớp này là các tiếp giáp J1,J2,J3.
P1 được nối với bản cực gọi là Anốt(+): A
N2 được nối với bản cực gọi là Katốt(-): K
P2 được nối với bản cực gọi là Gate: Cổng điều khiển (G)
2. Nguyên lí làm việc: Nếu ta đặt vào Anốt một điện áp
dương, Katốt nối vào cực âm của nguồn, thì J 1 và J3 được phân
cực thuận, J2 bị phân cực ngược. Gần như toàn bộ điện áp
nguồn đặt lên mặt ghép J2. Điện trường nội tại Ei của J2 có chiều
từ N1 sang P2.Điện trường ngoài tác động cùng chiều với Ei, nên
vùng chuyển tiếp cũng là vùng cách điện càng mở rộng ra,
không có dòng điện chảy qua Tiristor mặc dù nó bị đặt dưới
điện áp.
a. Mở Tiristor : Nếu cho một xung điện áp dương U g tác động vào cực
G(dương so với K), các điện tử từ N2 sang P2. Lúc này trong Tirsitor hình thành hai
dòng điện.
 Dòng điện điều khiển do một số ít điện tử sau khi đến P 2 chúng chảy
vào nguồn Ug, dòng điều khiển chảy theo mạch G - J3 - K - G
 Còn phần lớn điện tử chịu sức hút của điện trường tổng hợp của mặt
ghép J2 , lao vào vùng chuyển tiếp này, chúng được tăng tốc, động năng lớn lên, bẻ
gãy các liên kết nguyên tử, tạo nên những điện tử tự do mới. Số điện tử mới được
giải phóng này lại tham gia bắn phá các nguyên tử Si trong vùng chuyển tiếp. Kết
quả hình thành ngày càng nhiều điện tử chảy vào N 1, qua P1 và đến cực dương của
nguồn điện ngoài, gây nên hiện tượng dẫn điện ào ạt. Bắt đầu từ một điểm nào đó
ở xung quanh cực G rồi phát triển ra toàn bộ mặt ghép với tốc độ khoảng
1cm/100s.
Điện trở thuận của tiristor khoảng 100k.Khi còn ở trạng thái khoá, trở
thành 0,01k khi tiristor mở cho dòng chảy qua.
Một trong những phương pháp mở Tiristor đơn giản được trình bày trên hình 1.

Khi ấn vào K1,
Tiristor mở. Người ta
TRANG 2

nếu Ig  Igst thì
thường lấy:

ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Ig = (1,11,2)Igst.
Điện trở R1 được tính theo công thức:
R1 =

E
(1,11,2)I gst

Trong đó...
ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Đề Tài :
Thiết kế chỉnh lưu cầu 1 pha điều khiển theo nguyên lý “arccos” cấp
nguồn cho phần ứng động cơ điện 1 chiều kích từ vói các thông số :
-
U
ư đm
= 110V
-
I
ư đm
= 12A
Nội Dung :
+ Tổng quan về Tiristor .
+ Tổng quan về chỉnh lưu cầu 1 pha
+ Các nguyên tắc điều khiển chỉnh lưu
+ Tính chọn mạch động lực , mạch lọc , mạch bảo vệ
+ Thiết kế mạch điều khiển
+ Bản vẽ A
3
Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn:
PGS.TS ĐOÀN QUANG VINH
TRANG 1
đồ án điện tử công suất chỉnh lưu cầu 1pha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án điện tử công suất chỉnh lưu cầu 1pha - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
đồ án điện tử công suất chỉnh lưu cầu 1pha 9 10 726